Klinisk spesialitet for radiografer og stråleterapeuter

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk radiografforbund ønsker en godkjenningsordning av kliniske spesialister innen radiografi.

  I den forbindelse har Legeforeningen mottatt et forslag til modell for en godkjenningsordning. Forbundet opplyser at det tar sikte på å søke Helsedepartementet om å få delegert myndighet til å gi spesialistgodkjenning.

  Legeforeningen er i utgangspunktet positiv til forslaget om å sikre kompetanseutviklingen i radiograffaget. Etablering av videreutdanninger innen radiografi og stråleterapi vil kunne øke fagkompetansen og stimulere til systematisk faglig utvikling blant radiografer; noe som i neste omgang vil bedre kvaliteten på både disse tjenestene og på radiologenes vilkår for å yte det beste for pasientene.

  Med den hurtige utviklingen av viten som er innen kreftområdet, er det meget viktig at fagmiljøet sikres faglig fordyping gjennom medarbeidere med spesialistutdanninger, mener Legeforeningen, som selv har meget gode erfaringer med at praksisnær spesialistutdanning gir systematisk oppbygging av fagkompetanse i miljøene.

  Legeforeningen mener også at det er en viktig forutsetning ved etablering av slike ordninger at det ikke medfører endringer eller uklarheter i de reelle arbeids- og ansvarsoppgaver i sykehusavdelingene. Diagnostikk og behandling må fortsatt være legeoppgaver. Bruken av begrepet spesialist vil kunne medføre slike uklarheter, og Legeforeningen mener derfor at spesialradiograf og -stråleterapeut vil være dekkende betegnelser.

  Etablering av videreutdanning innen radiografi og stråleterapi vil kunne medvirke til en hensiktsmessig delegering av deler av virksomheten på en systematisk og kvalitetssikret måte, mener Legeforeningen, som ser det som hensiktsmessig at sentralstyret i Norsk Radiografforbund har det administrative ansvaret for spesialistutdanningen, og med adgang til å oppnevne ankeutvalg i de tilfeller der dette er nødvendig.

  Les hele høringsuttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19597

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media