Nytt lederskap i fylkesavdelingene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Når de nye styrene trer i kraft fra 1. september, får fire fylkesavdelinger nyvalgte ledere. Etter gjenvalg tar tre av lederne fatt på en ny periode.

I Nordland legeforening er kommunelege I, Svein Arne Monsen, Leirfjord, valgt til ny leder. Sekretær er Geir Tollåli, Nordlandssykehuset og ny kasserer er allmennlege Terje Johannesen, Rønvik legesenter.

Østfold legeforening valgte Finn Nilsson, Ørebekk legesenter, til ny leder. Sven-Harald Anderssen, Sykehuset Østfold – Fredrikstad, ble valgt inn som nytt medlem og Hilde Hoel, Kvinneklinikken, Sykehuset Østfold – Fredrikstad tok gjenvalg.

Ny leder i Akershus legeforeninger Jan Erik Paulsen, LFK Kjeller. Anne Bailey, Ahus og Arne Røde, Humana Sandvika Medisinske senter, tok begge gjenvalg.

Aust-Agder legeforening har valgt Bodil Aasvang Olsen, fastlege i Tvedestrand, til ny leder. Rolf Hamran, Grimstad, fortsetter i styret som styremedlem sammen med Gunnar Farstad, Sørlandet sykehus – Arendal.

Telemark legeforening står foreløpig uten leder. Som valgte representanter til styret ble Haagen Thorne og Erik Fløholm gjenvalgt. Haagen Thorne fortsetter som sekretær og Erik Fløholm som kasserer. Valgkomiteen har ikke funnet noen ny lederkandidat, og årsmøtet vedtok å innkalle til ekstraordinært møte i august for å få valgt ny leder. Rekrutteringsarbeidet fortsetter frem til da.

Bess Frøyshov ble gjenvalgt som leder i Vestfold legeforening. Overlege Liv Marit Smedstad, Spesialsykehuset for rehabilitering – Stavern, ble også gjenvalgt. Nytt styremedlem er overlege Ivar Haagaas, Sykehuset Vestfold – Tønsberg.

Oppland legeforening gjenvalgte Arild Tandberg, Kronen helsesenter i Lillehammer, som leder. Øvrige styremedlemmer valgt av årsmøtet er Thomas Moger, Sykehuset Innlandet – Lillehammer og Kari Sollien Øfstaas, Kapp legesenter.

Anne Larsen ble gjenvalgt som leder i Buskerud legeforening. De øvrige styremedlemmene valgt på årsmøtet er Torill Berg Døviken, Fjell legesenter, og Ephrem Thanendran Mariampillai, Ringerike sykehus.

Alle de nevnte styremedlemmer er årsmøtevalgte.

Anbefalte artikler