Mot stabile eutanasitall i Nederland?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  2,6 % av alle dødsfall i Nederland skyldes eutanasi. Bare en av 100 leger vil aldri utføre slike handlinger.

  I 1990 og 1995 ble det utført store studier av eutanasipraksisen i Nederland. Nå foreligger resultatene av en liknende studie fra 2001 (1). I 1990 ble eutanasi utført ved 1,7 % av alle dødsfall i Nederland, i 1995 var andelen 2,4 % og tallet for 2001 var 2,6 %. 57 % av legene opplyste at de i løpet av karrieren hadde utført eutanasi eller legeassistert selvmord. Oftest gjaldt dette allmennpraktikere (71 %), sjeldnere sykehjemsleger (36 %) og kliniske spesialister (37 %). Andelen leger som aldri ville utføre eutanasi falt fra 4 % i 1990 til 1 % i 2001.

  De nederlandske forskerne konkluderer med at eutanasiraten ser ut til å ha stabilisert seg, og at legene er blitt noe mer restriktive.

  – Det har vært mye diskusjon om hvorvidt det har vært en volummessig utglidning i eutanasipraksis i Nederland. Tallene fra 2001 tyder på at så ikke er tilfelle, sier postdoktorstipendiat Lars Johan Materstvedt ved Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU. Men dersom man ser bak tallene, er der en utglidning i fortolkningen av kriteriene for legeassistert selvmord. En høyesterettsdom fra 1994 slår fast at også mental lidelse kan være grunnlag for slik dødshjelp. I 1995 var det fem slike tilfeller, men i artikkelen står det dessverre ingenting om denne kategorien.

  – Et annet problem er at man fortsetter å bruke den tilslørende betegnelsen «ending of life without patient’s explicit request». I 1990 hadde man 1 000 slike tilfeller. 145 av dem var kompetente pasienter, som er klare tilfeller av medisinske mord, også ut fra nederlandsk straffelov, sier Materstvedt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media