Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi orienterer oss mot kliniske problemstillinger, samtidig som vi gjerne vil ha nærmere kontakt med laboratoriefagene, sier foreningens leder Tor Audun Hervig.

Tor Audun Hervig, avdeling Blodbanken Haukeland universitetssykehus, er leder i NFIT.

– Vår forening er opptatt av den faglige ledelsen av transfusjonstjenesten og den immunologiske diagnostikk i Norge. Vi kvalitetssikrer blodgivere, indikasjoner og bruk av blodprodukter, og er engasjert i høsting og klinisk bruk av blodstamceller. Immunologisk diagnostikk er en like viktig del av vår virksomhet, sier Hervig.

Spesialiteten har en todelt funksjon, som omfatter blodtransfusjon og immunologisk diagnostikk og behandling.

– Hovedtyngden i foreningens arbeid har hittil vært fokusert på diagnostikk, men vi blir stadig mer aktive innen pasientbehandling, blant annet i forhold til beinmargstransplantasjon. Vi kommer til å få en stadig større rolle i dette, sier Tor Audun Hervig.

– Vi ønsker å lede utviklingen av faget i Norge, og den største utfordringen ligger i å sikre medisinsk-faglig innflytelse på feltet. Laboratorielegenes innflytelse er truet ved at vi fratas reell myndighet og blir oppfattet som konsulenter. Vi arbeider derfor aktivt både mot klinikk og administrasjon, fordi vi mener at vår kompetanse er viktig for at fagfeltet skal utvikle seg videre på en god og riktig måte.

I forbindelse med ansettelser i lederstillinger, har denne markeringen ført til konflikter med andre yrkesgrupper: – Det er en utfordring å holde «fanen hevet», samtidig som vi vil ha gode forhold til våre medarbeidere og også bidra til deres videreutdanning, sier Hervig.

Videreføre forskningsresultater

– Ved nærmere samarbeid med kliniske kolleger vil behandling og diagnostikk forbedres til pasientens beste. Stadig flere blodprodukter og stadig nye analysemuligheter gir muligheter til å skreddersy tilbudet til ulike pasientgrupper, fortsetter foreningslederen.

Spesialiteten er forskningsrettet, og det er en viktig målsetting å videreføre forskningsresultater til klinikken.

– Vi ønsker å være ledere innenfor fagfeltet og ikke bare konsulenter. Bruk av blodstamceller er et godt eksempel. Skal man foreta riktige valg i forhold til behandling av pasienten, må man kunne faget. Tilsvarende gjelder i alle deler av immunologi og transfusjonsmedisin, sier Hervig.

Felles grunnutdanning

Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin (NFIT) samarbeider med andre laboratoriespesialiteter og ønsker at dette skal styrkes, blant annet med en felles grunnutdanning for alle laboratoriefagene.

– Ellers bruker vi telemedisin i spesialistutdanningen, sier Tor Audun Hervig. – Det er lagt opp til en dobbelttime i måneden, som går på rundgang mellom universitetssykehusene. Dette er både faglig og sosialt positivt.

Foreningen legger også vekt på å holde faglige kurs i forbindelse med årsmøtene, og de fleste år arrangeres andre faglige kurs i tillegg. Forskning støttes gjennom bidrag fra foreningens vitenskapelige fond. Faget er godt representert ved universitetssykehusene, og det er også ansatt spesialister ved mange av de tidligere sentralsykehusene. NFIT arbeider for å styrke spesialistdekningen ved disse sykehusene.

– Foreningen har for øvrig et svært godt nordisk samarbeid, og er med i et europeisk nettverk mellom transfusjonsmedisinske foreninger. Vi har også som målsetting å få et nærmere samarbeid med Norsk selskap for immunologi (NSI), sier Tor Audun Hervig, og legger til at det derfor er planlagt et felles faglig møte i forbindelse med høstens årsmøte.

Fakta

Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Stiftet: 1977

Formål:

Å styrke fagfeltets stilling gjennom å støtte forskning og utdanning, ved å stimulere til økt samarbeid med andre legespesialister og gjennom kontakt med helsemyndighetene. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser i faglige og økonomiske spørsmål.

Styret (2002 – 2003):

Leder Tor Audun Hervig (Haukeland), Per I. Brachel Gaarder (Ullevål), Anne Husebekk (UNN), Torolf Moen (St.Olavs Hospital), Christine Torsvik Steinsvåg (Sørlandet sykehus – Kristiansand).

Antall medlemmer: 70 (per 1.6. 2003)

Anbefalte artikler