Kan prostatakreft forebygges?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Finasterid kan redusere prevalensen av prostatakreft, men anbefales likevel ikke som profylakse.

  Androgener er nødvendig for utvikling av prostatakreft. Finasterid hemmer 5alfa-reduktase som omdanner testosteron til dihydrotestosteron, det aktive androgenet i prostata. Midlet brukes i behandling av benign prostatahypertrofi, men kan også tenkes å ha effekt ved prostatakreft.

  Dette er undersøkt i en studie av mer enn 18 000 menn > 55 år med normalnivå av prostataspesifikt antigen (PSA) og normal prostata bedømt ved rektal palpasjon (1). Mennene ble randomisert til behandling med 5 mg finasterid eller placebo daglig i sju år.

  Det ble påvist 25 % reduksjon i prevalensen av prostatakreft i finasteridgruppen. Preparatet kan likevel ikke anbefales som forebyggende middel mot prostatakreft. Reduksjonen i kumulativ insidens må vurderes sammen med en overraskende høy deteksjonsrate. Man forventet å finne kreft hos ca. 6 % av mennene i placebogruppen, men det viste seg at man fant kreft hos hele 24 %. Jo tettere man følger menn > 55 år med PSA-måling og biopsier, desto mer vil man nærme seg autopsiprevalensen på 30 – 40 % og ende opp med en stor gruppe pasienter med prostatakreft som man ikke vet om det er grunn til å behandle.

  Like oppsiktsvekkende er det at man i finasteridgruppen finner signifikant flere tilfeller av aggressiv prostatakreft (Gleason 7 – 10) enn i placebogruppen. Spørsmålet er om finasterid gjør det lettere for aggressive svulster å utvikle seg fordi veksten av «godartede» tilfeller undertrykkes.

  Vi har ennå for liten kunnskap om den endokrine reguleringen av prostatakreft, og sju års oppfølging er kort tid for å evaluere betydningen av tidlig oppdaget prostatakreft.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media