Kan prostatakreft forebygges?

Truls E. Bjerklund Johansen Om forfatteren
Artikkel

Finasterid kan redusere prevalensen av prostatakreft, men anbefales likevel ikke som profylakse.

Androgener er nødvendig for utvikling av prostatakreft. Finasterid hemmer 5alfa-reduktase som omdanner testosteron til dihydrotestosteron, det aktive androgenet i prostata. Midlet brukes i behandling av benign prostatahypertrofi, men kan også tenkes å ha effekt ved prostatakreft.

Dette er undersøkt i en studie av mer enn 18 000 menn > 55 år med normalnivå av prostataspesifikt antigen (PSA) og normal prostata bedømt ved rektal palpasjon (1). Mennene ble randomisert til behandling med 5 mg finasterid eller placebo daglig i sju år.

Det ble påvist 25 % reduksjon i prevalensen av prostatakreft i finasteridgruppen. Preparatet kan likevel ikke anbefales som forebyggende middel mot prostatakreft. Reduksjonen i kumulativ insidens må vurderes sammen med en overraskende høy deteksjonsrate. Man forventet å finne kreft hos ca. 6 % av mennene i placebogruppen, men det viste seg at man fant kreft hos hele 24 %. Jo tettere man følger menn > 55 år med PSA-måling og biopsier, desto mer vil man nærme seg autopsiprevalensen på 30 – 40 % og ende opp med en stor gruppe pasienter med prostatakreft som man ikke vet om det er grunn til å behandle.

Like oppsiktsvekkende er det at man i finasteridgruppen finner signifikant flere tilfeller av aggressiv prostatakreft (Gleason 7 – 10) enn i placebogruppen. Spørsmålet er om finasterid gjør det lettere for aggressive svulster å utvikle seg fordi veksten av «godartede» tilfeller undertrykkes.

Vi har ennå for liten kunnskap om den endokrine reguleringen av prostatakreft, og sju års oppfølging er kort tid for å evaluere betydningen av tidlig oppdaget prostatakreft.

Anbefalte artikler