Overlegeforeningen har passert 6 000 medlemmer

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Norsk overlegeforening har 6 009 hovedmedlemmer og 16 assosierte medlemmer. Det viser medlemsstatistikk på Legeforeningens nettsider.

Veksten i medlemstallet i Overlegeforeningen har sammenheng med at mange assistentleger er gått over i overlegestillinger. Illustrasjon Øystein Førre

Norsk overlegeforening har hele tiden vært den største av Legeforeningens sju yrkesforeninger, og den største av alle underforeninger. Siden 1995 har medlemstallet i Legeforeningen økt mest i de fire største yrkesforeningene, mens medlemstallet er blitt redusert i alle de tre minste yrkesforeningene.

I løpet av de siste fire månedene har medlemstallet i Norsk overlegeforening økt med 209 til totalt 6 025 medlemmer. 21. mai passerte foreningen 5 000 hovedmedlemmer under 67 år i Norge, og dette tallet er nå økt til 5 075.

Den sterke veksten i medlemstallet i Norsk overlegeforening har sammenheng med at mange assistentleger er gått over i overlegestillinger. Dette er i særlig grad blitt fanget opp ved at registerseksjonen den siste tiden har sendt ut oppdateringsskjemaer til medlemmer av Yngre legers forening. Overføringer av medlemskap fra Yngre legers forening til Norsk overlegeforening skjer når medlemmene melder fra om overgang fra assistentlegestilling til overlegestilling.

24 % av hovedmedlemmene i Norsk overlegeforening er kvinner, og gjennomsnittsalderen er 54,2 år. Ser vi på medlemmer av Norsk overlegeforening under 67 år i Norge, er 25,9 % kvinner og gjennomsnittsalderen er 50,9 år. Tre yrkesforeninger har høyere kvinneandel og tre yrkesforeninger har lavere kvinneandel enn Norsk overlegeforening. Tre yrkesforeninger har høyere gjennomsnittsalder og tre yrkesforeninger har lavere gjennomsnittsalder enn Norsk overlegeforening. Kvinneandelen i Norsk overlegeforening er lavere og gjennomsnittsalderen er høyere enn blant alle legemedlemmer i Legeforeningen.

Les saken på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19572

Mer lege- og medlemsstatistikk: www.legeforeningen.no/index.db2?id=18

Anbefalte artikler