Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Elling Ulvestad
Pål Grøndahl
Cato Grønnerød
Ulf Stridbeck
Henning Værøy
Harald Brauer
Silje Skrede
Eivind Meland
Rolf Gunnar Jørstad
Mads Morten Nøjd
Bjørn Mørkedal

Kommentarartikkel

Guri Aarseth
Anne H. Kveim Lie
Bård Natvig
Elin Watts
Pål Brenno
Per Søstrand
Kristine Lillelund
Tor Erik Danielsen
Sverre O. Lie
Bernt G. Apeland
Anders Albert
Kristin Berge
Marit Arnesen Bergendahl
Åshild Løvås Borgersen
Hans Eirik Anders Fredheim Bossel
Erik Grasaas
Steinar Madsen
Ulrika Claesson
Gro Ramsten Wesenberg
Marit Endresen
Anne-Berit Walter
Johan Peter Lützow-Holm

Nyheter

Ingrid Skinlo Rokstad

Verdens helse

Originalartikkel

Vidar Hjellvik
Milada Mahic
Aage Tverdal

Oversiktsartikkel

Helge Skulstad
Svend Aakhus

Medisinen i bilder

Kjell Morten Rokseth
Erik Magnus Berntsen

Legemidler i praksis

Joachim Frost
Olav Spigset

Noe å lære av

Espen Benjaminsen
Gunnar Waage Skjeflo
Knut Dybwik
Rolf Salvesen

Kronikk

Steinar Krokstad

Medisinsk etikk

Språkspalten

Torbjørn Vatnaland

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Nylund

Anmeldelser

Torgeir Hellstrøm
Tone Skjerven
Einar Kringlen
Samira Lekhal
Jøran Hjelmesæth
Are Brean
Jan Ivar Røssberg

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen

Intervju

Anne Kathrine Sebjørnsen

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg