Probiotika virker mot diaré

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Probiotika reduserer antibiotikaassosiert diaré, men det er uklart hvilke probiotika som er best og ved hvilken antibiotikabehandling, ifølge en metaanalyse.

  Analysen omfattet 82 randomiserte, kontrollerte studier av probiotika ved antibiotikaassosiert diaré. De fleste studiene omfattet lactobacillusbaserte intervensjoner, men hvilke stammer som var anvendt, var dårlig beskrevet (1).

  Probiotika reduserte antibiotikaassosiert diaré med en relativ risiko på 0,58 (95 % KI 0,50 – 0,68). Analysen var basert på 63 studier med over 11 800 deltakere. Antallet som måtte behandles for at én skal få bedret utfall (numbers needed to treat, NNT) var 13.

  – Undersøkelsen viser at tilskudd av probiotika, særlig melkesyreproduserende mikroorganismer, i forbindelse med antibiotisk behandling kanskje kan nedsette risikoen for diaré, sier Lars Ovesen ved Medicinsk-Gastroenterologisk Afdeling, Slagelse Sygehus, til Ugeskrift for Læger (2).

  – Analysen er imidlertid basert overveiende på små undersøkelser av lav vitenskapelig kvalitet og hvis primære formål ikke har vært reduksjon av diaré. De fleste har dreid seg om effekten av eradikasjonsbehandling ved Helicobacter pylori-infeksjon. Ettersom mulige bivirkninger, optimal dosering og sammensetning av probiotiske stammer er dårlig beskrevet, kan slik behandling ikke generelt anbefales, sier Ovesen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media