P. Grøndahl og medarbeidere svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor Øyvind Thomassen betegner undertegnedes tipunktsplan for en bedre rettspsykiatri som «ny vin på gamle krukker». Han er ikke alene om å karakterisere våre forslag i fiffige bilder. Tidligere forvaringsdømt Halvar D. Pettersen omtalte i Dagbladet 29.8. 2012 i år den foreslåtte planen «som et avkledd fagmiljøs forsøk på å sminke opp en gammel skjøge for å selge henne en gang til». Det er prisverdig og sunt med engasjement og diskusjon, samtidig har mange problemstillinger i rettspsykiatrien vært debattert og utredet i over 150 år. Og hva sitter vi igjen med? Forstemmende lite.

  Når Thomassen etterlyser det innovative og nyskapende, mener vi at han har misforstått hensikten med vår artikkel. Vi har ønsket å samle både eldre og nyere innspill som konkrete og konstruktive forslag vedrørende kvalitetssikring, organisering og standardisering av norsk rettspsykiatri i en tid hvor det har oppstått et tydelig ønske om revisjon av den rettspsykiatriske virksomheten.

  Vi oppfatter ikke at Thomassen bidrar med noe særlig konkret. Vi undrer på hva han mener med å «pakke ut» (utilregnelighets)begrepet og se på flere forståelser av hva utilregnelighet er, men om han ønsker en mer inngående diskusjon av begrepet, så gjerne for oss. I samme gate vil han «åpne» psykosebegrepet for å komme nærmere en praktisk definisjon enn dagens mange uklare definisjoner. Gjerne det, men kanskje Thomassen selv kan komme med alternative, konkrete forslag slik at vi kan forstå hva de går ut på?

  Thomassen mener vi presenterer en ekskluderende faglig stolthet fremfor å invitere andre inn i debatten. Det vanskelig å forstå hvordan han kan tolke dette inn i vårt innlegg. To av medforfatterne i vår artikkel ser nettopp rettspsykiatrien utenfra, de er henholdsvis jurist og forsker og er ikke praktiserende sakkyndige. Det virker som om vår kritiker anser at vi ekskluderer noen (ham?) ved våre forslag. Tvert imot, vi signaliserer ønsket om debatt og diskusjon nettopp ved å fremme ti konkrete forslag som fritt kan debatteres. Så får det bli opp til det nye utvalget som skal nedsettes og våre politikere å vurdere vekten og verdien av de innspill som vi og andre presenterer.

  Thomassen risikerer med beskyldninger om ekskludering og manglende konkrete innspill at vinen surner og blir til eddik på krukkene. Det var vel ikke meningen?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media