FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Katie Scott

Ut fra observasjon av kyllingfostre fant Aristoteles (384 – 322 f.Kr.) at hjerteslagene var første tegn til liv. Derfra sluttet han at tanker og følelser utgikk fra hjertet. I dag har vi sofistikert bildefremstilling av dette organet. Forestillingen om hjertet som følelsenes sete blir vi allikevel ikke kvitt.

Anbefalte artikler