Hviler ikke på laurbærene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi har fortsatt mange viktige utfordringer og oppgaver å ta tak i, sa Ernst Horgen, leder i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) i sin åpningstale under foreningens årsmøte.

  Ernst Horgen. Foto Marc Cabot
  Ernst Horgen. Foto Marc Cabot

  Horgen var tydelig i sin tale til delegatene da LSA avholdt årsmøte i Bodø i august. LSA har mye å glede seg over, men også mange utfordringer. Personlig gleder han seg til et nytt år som leder.

  – Jeg registrerer med glede at vi ser et stabilt og lett økende medlemstall i LSA etter mange år med dramatisk reduksjon, sa LSAs leder og ga også uttrykk for at han er tilfreds med at Legeforeningen lytter til råd fra LSA.

  – At Legeforeningen i ulike forhandlinger, høringer og innspill vektlegger kommuneoverlegen som viktig i folkehelsearbeidet og i styringen av kommunale helsetjenester, er gledelig, sa Horgen.

  Han trakk frem flere positive utviklingstrekk for samfunnsmedisinerne, blant annet at staten i nytt lovverk og nye forskrifter for kommunale tjenester peker direkte på kommuneoverlegene.

  – Jeg registrerer også med glede at vi har fått en samhandlingsreform med store muligheter for aktive kommuneoverleger. Det er også positivt at KS i forhandlingene har akseptert høyere praksiskompensasjon for kommuneoverleger med store deltidsstillinger, tittelen kommuneoverlege, studiepermisjon for kommuneoverleger i deltidsstillinger og krav til spesialitet i samfunnsmedisin, sa han.

  Horgen understreket også det gledelige i at det er et stort antall kandidater til spesialitet i samfunnsmedisin og at «vi har en fagmedisinsk forening, Norsam, med et høyt aktivitetsnivå og stor innsats for å utvikle spesialiteten i samfunnsmedisin».

  Mange utfordringer

  Mange utfordringer

  – Men, vi har fortsatt mange viktige utfordringer og oppgaver å ta tak i, sa LSAs leder og nevnte blant at kommuneoverleger og fastleger ikke har fått et entydig mandat til å sikre faglig begrunnet utvikling av samhandlingsstrukturer.

  Han viste også til at det fortsatt skjer en strukturell, økonomisk og mannskapsmessig vekst i statens egne foretak, mens det har stoppet opp i kommunene. – Det er blant annet ikke lagt en statlig plan for rekruttering og økning av fastleger, kommuneoverleger og sykehjemsleger i kommunene, sa Horgen.

  Han pekte også på at KS ikke har akseptert krav om at det må være minst 50 % kommuneoverlegestilling i hver kommune og at det ikke foreligger en statlig plan som sikrer utvikling av legevaktene og beredskapsordningene i kommunene.

  – Kommunenes betalingsansvar i samhandlingsreformen har fra første dag vært underbudsjettert fra statens side, påpekte han.

  Mer informasjon om Leger i samfunnmedisinsk arbeid finner du her: www.legeforeningen.no/LSA

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media