()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er lenge siden det har vært mer spennende for oss å få ny helseminister. Jonas Gahr Støre er en kunnskapsrik og populær politiker, og var høyre hånd til Gro Harlem Brundtland da hun ledet Verdens helseorganisasjon.

  Jonas Gahr Støre har fått i oppgave av statsministeren å «rydde opp» i helsetjenesten. På sin første dag i ny jobb uttalte han at han ikke ville være med på å tegne et krisebilde av norsk helsevesen. Samme dag ble jeg spurt om Legeforeningen bidrar til å tegne et krisebilde. «Selvsagt ikke», svarte jeg. «Norsk helsevesen er ikke i krise og vi vil gjerne være med på å vise fram alt det som er bra». Imidlertid er det grunner til at helseministeren ble skiftet ut. Det er rom for forbedringer.

  Jeg mener at det er en styringskrise i Helse Sør-Øst og at den må løses. Årsaken til krisen er at en av tidenes største omstillingsprosesser i det offentlige, ble igangsatt uten gode forberedelser og på feil økonomisk grunnlag. Motforestillinger og advarsler har blitt avvist eller latterliggjort. Når resultatene av feilvurderingene ikke lenger kan skjules, har vi vært vitne til en sjokkerende ansvarsfraskrivelse som har gjort at toppledelsen har mistet troverdighet og dermed satt seg selv i en vanskelig situasjon. Det er også på høy tid å vurdere om organiseringen er riktig, eller om RHF-ene i praksis har vist seg å bli for tett knyttet til departementet. Formålet med dem var å legge til rette for at sykehusene skulle bli mer selvstendige. Det motsatte skjedde, og vi har vel aldri hatt så usynlige og tause sykehusdirektører som vi har akkurat nå. Det har skapt en utydelighet som igjen har ført til økt frustrasjon i svært vanskelige omstillinger.

  Legeforeningen mener også at bevilgningene til helse må økes. Dette er ny politikk fra oss og jeg mener at den er godt begrunnet. Bevilgningene til sykehus har hatt svak økning over mange år. Det har vært gjennomført omfattende effektivisering og mye av dette er bra. En negativ effekt er at det nå er marginal bemanning mange steder. Videre er det behov for flere nybygg og de vil være dyrere i drift enn de gamle. IT-systemene er for dårlige og må oppgraderes. Stram økonomisk styring har ført til at psykiatri og rehabilitering har blitt nedprioritert fordi dette tilsynelatende ikke får så alvorlige konsekvenser. Det får meget alvorlige konsekvenser for mange mennesker.

  Samhandlingsreformen legger til grunn at mer av helsetjenestene skal legges til kommunene. Det støtter vi. Da trenger vi flere fastleger og flere kommunalt ansatte leger.

  Samhandlingsreformen har blitt kalt en retningsreform. I det ligger en erkjennelse av at dette vil ta mange år. Det blir lenge til vi kan se en eventuell positiv økonomisk effekt av en fremdeles ikke-realisert ny oppgavefordeling. Gahr Støre sier han vil satse på forebygging. Jeg heier på ham når ha sier det. Forebygging er enormt viktig, blant annet fordi mange mennesker kan få bedre liv hvis vi får det til. Norge har også et globalt ansvar, fordi vi har mulighet til å bli et foregangsland i en tid hvor vestlig livsstil brer seg og skaper alvorlige livsstilssykdommer i mange land i verden.

  Legeforeningen ønsker alltid at sittende helseminister skal lykkes. Det ønsker vi fordi vårt hovedmål er at helsetjenestene skal utvikles og forbedres. Pasienter og pårørende skal føle seg trygge og godt ivaretatte, og våre medlemmer, alle leger i Norge, skal kunne føle stolthet over jobben sin – hver dag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media