Hele landet må sikres et velfungerende nødnett

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det viktigste for Legeforeningen er at nødnettet fungerer og at det kommer på plass raskt.

  Legeforeningen er positiv til innføring av nytt nødnett, men er bekymret over at ny informasjon om dekningsgrad nå er lavere enn de krav som ble satt av Stortinget i 2006.

  Tilgjengelig i hele landet

  Tilgjengelig i hele landet

  Nødnettet må være tilgjengelig i hele landet og det må fungere med alle nødetater, mener Legeforeningen. Det er også selvsagt at et nødnett som benyttes i kritiske situasjoner, når det er behov for kontakt til AMK-sentraler og andre ledd i helsevesenet, må fungere både innen- og utendørs. Det må testes ut, og vi må være sikre på at det fungerer.

  Morgendagens nødmeldetjeneste må sikre gode løsninger for det store volumet av hverdagshendelser knyttet til akutt sykdom/skader og ulykker av begrenset omfang, mer Legeforeningen som også understreker at det må tilfredsstille brukerkravene. Det er en kjensgjerning at det fremdeles har for store tekniske mangler til at det kan brukes på landsbasis. Blant annet strever mange leger med talekvaliteten.

  Behold 113

  Behold 113

  Legeforeningen er negativ til ett felles nødnummer (112). Hovedbegrunnelsen er at det vil fravike fra faglighetsprinsippet. Prinsippet innebærer at en innringer i en nødssituasjon får direkte kontakt med helsepersonell som kan gi råd og veiledning over telefon samtidig med at utrykningsenhet sendes ut.

  Et annet ankepunkt er det tidsspillet som vil kunne forekomme dersom nødanrop først skal «siles» av personell uten helsefaglig kompetanse. Legeforeningen frykter at det her kan gå tid tapt i manglende forståelse for situasjonen, og minuttene teller i kritiske situasjoner.

  Legeforeningen kan ikke gå inn for en endring som svekker befolkningens tilgang til raskest mulige helsetjenester når sykdom og ulykker rammer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media