Populærvitenskapelig fremstilling i nevrovitenskap

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Klingberg, Torkel

  Slik lærer hjernen

  Hvordan barn husker og lærer. 178 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 2012. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-530-3441-6

  Nevrovitenskap omfatter forskningsbasert kunnskap om nervesystemet. Begrepet er sammensatt og tar for seg mange forskjellige fagområder. Feltet har vært i en rivende utvikling de siste årene, og mange spår at kunnskap om hjernen, dens utvikling, funksjon og sykdommer vil øke formidabelt i årene som kommer.

  Torkel Klingberg, som er professor i kognitiv nevrovitenskap ved Karolinska institutet, har i Slik lærer hjernen satt seg som mål å fremstille noen av de nevrovitenskapelige nyhetene på en populærvitenskapelig måte. Langt på vei lykkes han. Han konsentrerer seg i hovedsak om barn og tar for seg hvordan man i dag forstår læreprosessene ut fra et nevrobiologisk perspektiv. Boken er krydret med tallrike kliniske eksempler som gjør stoffet lett tilgjengelig. Noe av Klingbergs mål er å knytte en god faglig forbindelse mellom pedagogikk og den kognitive nevrovitenskapen. Han lykkes et stykke på vei med dette.

  Som en basis tar forfatteren for seg hjernens vekst og utvikling. Dette kapitlet er kanskje ikke helt oppdatert, men det gjør egentlig ikke så mye. Det danner et godt grunnlag for det som han behandler i de andre kapitlene. I kapittel 1 tar forfatteren for seg betydningen av arbeidsminnet, og han forklarer minnets relasjon til konsentrasjon og oppmerksomhet. Videre beskriver han utvikling og kjønnsforskjeller og utviklingsforstyrrelser hvor arbeidsminnet er affisert. Han tar også for seg begrepet langtidshukommelse og gir en fremstilling av noen av de forskningsaspektene som er aktuelle. Forfatteren klarer å gi en lettfattelig fremstilling av et særdeles komplisert emne, uten at dette går ut over fagligheten. Han tar også for seg andre emner, bl.a. hvordan hjernen forholder seg til stress, miljøpåvirkninger og betydningen av kognitiv trening og musikkterapi. Et godt pluss er at kapitlene forholder seg ryddig til hverandre. Språket er klart, og layouten er tilfredsstillende.

  En slik bok som dette krever gode og instruktive illustrasjoner. Her holder den dessverre ikke mål. Det hadde vært en stor fordel for forståelsen om illustrasjonene hadde vært i farger. I tillegg burde man ha benyttet seg av langt flere illustrasjoner enn hva som er tilfellet, og en del av dem skjemmes av unøyaktigheter og feil.

  Innenfor helsevesenet passer kanskje boken best for sykepleiere som jobber med barn og ungdom. I utgangspunktet er det begrenset hvor god nytte leger vil ha av den. Dersom man vil ha en rask, lettlest og morsom innledning til det nevrovitenskapelige fagfeltet, kan den imidlertid være en fin investering. Boken passer ellers for pedagoger som ønsker å sette seg litt mer inn i nevrobiologiske aspekter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media