Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Torgeir Asdahl 7.6. 1926 – 31.7. 2012

Jan Eilert Fuglesang 9.6. 1947 – 20.4. 2012

Hans Peter Anker Gevelt 20.8. 1937 – 26.5. 2012

Per Reidar Grung 25.8. 1919 – 10.6. 2012

Jens H. Halvorsen 4.6. 1923 – 18.6. 2012

Sverre Halvorsen 24.7. 1925 – 8.8. 2012

Per Espen Hovde Hansen 5.7. 1969 – 26.3. 2012

Torbjørn Hortemo 3.5. 1919 – 8.1. 2012

Bertel Kapstad 22.5. 1936 – 22.5. 2012

Ludvig G. Killingberg 29.9. 1932 – 27.6. 2012

Finn Kolstø 17.6. 1927 – 16.5. 2012

Sigrid Lachmann 21.6. 1961 – 13.5. 2012

Knut Leseth 16.4. 1932 – 24.7. 2012

Harold Lie 24.5. 1916 – 23.7. 2012

Rolf Lindemann 30.3. 1942 – 27.6. 2012

Odd-Arne Mentzoni 27.9. 1952 – 20.6. 2012

Sverre B. Reinertsen 24.5. 1931 – 20.6. 2012

Per Skjelbred 24.11. 1916 – 4.6. 2012

Tormod Tande 26.10. 1945 – 25.5. 2012

Torbjørn A. Torkildsen 21.2. 1924 – 9.6. 2012

Lars Torp 25.4. 1950 – 14.6. 2012

Per Vesterhus 22.4. 1942 – 9.6. 2012

Harald Ørjasæter 3.8. 1927 – 8.6. 2012

Knut Øvreberg 17.6. 1928 – 30.7. 2012

Anbefalte artikler