()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Annonsering er ikke noe nytt fenomen i Tidsskriftet, og som i dag var det tidligere i stor grad legemidler og utstyr man satte inn annonser for. Av og til er det interessant å kikke bakover i historien og se hva man reklamerte for og hvordan man begrunnet produktets fortreffelighet. I 1938 skjelte man mot Tyskland (Tidsskr Nor Lægeforen 1938; 58: 1107).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media