()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Følg dagens mediebilde

  Følg dagens mediebilde

  Alle medlemmer kan abonnere dagens mediebilde. Hver dag velges det ut nyheter om leger, Legeforeningen og aktuell helsepolitikk som berører leger fra alle de store mediene og et utvalg av regionsaviser.

  Registrer deg på www.legeforeningen.no/mediebildet og få daglige varsler sendt til din epost.

  Skal vurdere legers reservasjonsadgang

  Skal vurdere legers reservasjonsadgang

  Sentralstyret har vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan legers personlige overbevisningsgrunner kan balanseres mot samfunnets forventning og pasientens rettigheter til behandling i helsetjenesten. Arbeidsgruppen består av Reidun Førde, Eivind Meland, Morten Magelssen, (vara Olav Fredheim) og Elisabeth Swensen.

  Pilotprosjekt om elektroniske meldinger

  Pilotprosjekt om elektroniske meldinger

  Legeforeningen vil innlede et samarbeid med Norsk Helsenett i et pilotprosjekt med statlig finansiering om programvareendringer av to meldingstyper (applikasjonskvitteringer og melding fra HF til pleie-/omsorg om utskrivningsklar pasient). Myndighetene har bestemt at det må foretas oppgradering av disse to typene elektroniske meldinger i helsesektoren. Norsk Helsenett hadde tilbudt å påta seg koordinatorrollen/leverandørhåndteringen, på vegne av legene. Legeforeningen mener samarbeidet kan gi nyttige erfaringer med tanke på Legeforeningens fremtidige arbeid med «leverandørhåndtering».

  PMU 2012

  PMU 2012

  Primærmedisinsk uke (PMU) går av stabelen på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo 22. – 26. oktober. PMU er en ledende kurskongress for leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten, og arrangeres annethvert år av Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsam. PMU tilbyr over 40 kurs og symposier. Tematikken spenner fra laboratoriemedisin, hjerte-kar-sykdommer og antibiotika til MUPS (uforklarlige lidelser), motiverende intervju og lesbisk/homofil helse. De fleste kursene er tilpasset både leger og medarbeidere. Foruten faglig påfyll, blir det en rekke musikalske og kulturelle «godbiter». Les mer: https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Nyheter/2012/Klart-for-pamelding-PMU-2012/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media