Kontrast, ultralyd og levermetastaser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kontrastforsterket ultralydundersøkelse av leveren er en metode for deteksjon og karakterisering av fokale lesjoner. Kontrastmidlet, som består av en oppløsning med gassfylte mikrobobler, injiseres intravenøst. Hver enkelt boble er mindre enn en erytrocytt. Boblene sirkulerer fritt i blodstrømmen inntil de etter noen minutter sprekker og gassen pustes ut.

  På bildet over til venstre vises et konvensjonelt ultralydbilde gjennom leveren, til høyre det korresponderende kontrastforsterkede bildet. Det kontrastforsterkede bildet er tatt i sen kontrastfase, og man kan se flere typiske metastaser som mørke flekker på lys bakgrunn (se video på nett for fremstilling av hele høyre leverlapp). Eksemplet viser en metastase fra tykktarmskreft. Det er betydelig lettere å identifisere metastasene på de kontrastforsterkede bildene.

  Kontrastforsterket ultralydundersøkelse inngår nå som ledd i bildediagnostisk oppfølging etter kurativ behandling for kreft i tykktarm og endetarm (1). Denne undersøkelsen har tilnærmet lik sensitivitet som CT-undersøkelse for deteksjon av metastaser – og signifikant høyere sensitivitet enn konvensjonell ultralydundersøkelse (2). Metoden innebærer ingen ioniserende stråling eller bruk av potensielt nefrotoksiske kontrastmidler. Undersøkelsen er brukeravhengig, men i mindre grad enn konvensjonell ultralydundersøkelse. Det kan være varierende grad av innsyn, særlig gjelder det adipøse pasienter. Kontrastmidlet er kontraindisert for pasienter med nylig akutt koronarsykdom eller ustabil iskemisk hjertesykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media