Store tall

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helse- og omsorgsdepartementet sendte 8. oktober ut en pressemelding om at statsbudsjettet 2013 innebar «Tidenes satsning på sykehusene», med en reell vekst på litt over 2 %. Endelig en gladmelding!

  Jeg ville gjerne sjekke tallene i selve budsjettforslaget. Det er store tall og store ord – og prosentvise endringer kan være misvisende. Optimistisk klikket jeg meg derfor inn i Prop. 1 S (2012 – 2013) frem til «Programområde 10 Helse og omsorg». I avsnittet «Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenester» gjenfant jeg en 2 % økning i bevilgningen til sykehusene. Men helsebudsjettet forteller også om en lang rekke andre prosentvise endringer fra 2012 til 2013, bl.a. minus 24,7 % til habilitering og rehabilitering og pluss 17,6 % til «Programkategori 10.20 Helseforvaltning». Belegg for at en økning på 2 % virkelig er tidenes satsing på sykehusene, har jeg ikke klart å finne i budsjettforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet, men jeg tar forbehold om at jeg har oversett det: Teksten er på 119 000 ord.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media