Cubanske rytmer i Oppland

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Lederen av Oppland legeforening er ihuga Cubafan. Både musikken, menneskene og helsevesenet på Cuba fascinerer Frode Oosterling.

Selv med vakre Mjøsa som bakgrunn drømmer Frode Oosterling titt og ofte til Cuba. Foto: Lisbet T. Kongsvik

Seks ukers praksis hos en fastlege i Santiago de Cuba var det som vekket interessen. Etter først å ha vært utvekslingsstudent i Spania mestret han det spanske språket. Han har vært ungdomsdelegat for Røde Kors på Jamaica, og de siste årene har det blitt flere reiser til Karibien. Hjemme i Lillehammer nyter Oosterling flott utsikt over Mjøsa, mens han drømmer om palmer og blått hav.

– Ja, jeg er Cubafan. Blant annet er jeg fascinert av helsevesenet, som gjør veldig mye bra med små ressurser. Men man skal være klar over at dette helsevesenet er en integrert del av et totalitært regime som detaljkontrollerer folks liv. Fastlegene på Cuba plikter å ha alle på listen sin til undersøkelse hvert år, enten på kontoret eller hjemme. Pasientene har ikke noe valg, og kategoriseres i fire sykdomsgrupper med tilhørende oppfølging, hvor antatt frisk er det beste man kan oppnå.

– Jeg mistenker at dette er det forjettede land for forfatterne av det opprinnelige forslaget til fastlegeforskrift, sier han.

Har drømmejobben

Oosterling stortrives som fastlege og beskriver det som selve drømmejobben.

– Som studentveileder prøver jeg å spre det glade budskap. Vi har fire studenter på kontoret hvert halvår, samtidig er jeg veileder i allmennmedisin. Budskapet er at samfunn som prioriterer primærhelsetjenesten får folk som er mindre syke og lever lenger. Dette er godt dokumentert, men må bankes inn hele tiden. Vi trenger utdanningsstillinger med fastlønn innen allmennmedisinen, og det haster. Det er for stor usikkerhet knyttet til å starte opp som ny fastlege fordi investeringene er så store, påpeker han.

Givende studentveiledning

– Studentene vi har utplassert på legesenteret er flinke. Det har skjedd klare forbedringer siden jeg selv studerte i Oslo. Vi var fulle av boklig lærdom, men slet med å få den omsatt i praksis. Studentene i dag har mer trening i problemløsning, og er ikke så tafatte i tiltaksfasen av en konsultasjon som vi var. Åpningsfasen er imidlertid fortsatt en utfordring; Du skal se pasienten i øynene, konsentrere deg om å holde kjeft og markere at du er interessert, påpeker han.

Selv har Oosterling redusert sitt listetak fra 1 400 til 1 100. Tross det jobber han minst like mye. Han forklarer det med at fastlegene stadig får nye oppgaver uten at noen andre tas vekk.

– Vi har kun en måte å begrense arbeidsmengden på, det er å redusere pasientlisten, sier han.

Populære medlemsmøter i fylket

Hver andre helg i november arrangerer lokalforeningen høstseminar på Ilsetra på Øyerfjellet. Seminaret samler 40 til 50 medlemmer inkludert ledsagere.

– Fredag ettermiddag har vi et «trekkplaster» som foredragsholder, i år er vi så heldige å få besøk av president Hege Gjessing. Vi forsøker å velge emner som er av interesse for både allmennleger og sykehusleger. Det er viktig fordi vi ellers ikke har så mange arenaer der det er naturlig å møtes for å diskutere felles problemstillinger, sier han. Foreningen arrangerer også åpne møteserier på Lillehammer, Gjøvik og Otta hvor aktuelle temaer blir diskutert. I mai samarbeidet Oppland og Hedmark legeforeninger om et seminar om IKT i helsetjenesten. Seminaret ble holdt på kvelden og samlet over seksti medlemmer. – Det forteller oss at er temaet aktuelt og interessant, så stiller medlemmene opp, sier Oosterling.

Hvor skal det nye sykehuset ligge?

I juni ble det besluttet at bygging av nytt storsykehus nær fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland skal utredes.

– Diskusjonen rundt nytt storsykehus er kjempevanskelig, men noe vi som lokalforening må forholde oss til. Det er imidlertid ikke vår jobb å bestemme hvor et fremtidig sykehus skal ligge. Som Legeforeningen sentralt mener vi dette burde avgjøres av et nasjonalt organ. Vi er redde for å havne der de har havnet i Møre og Romsdal. Vi er en forening for alle medlemmene våre og et forum der folk skal kunne snakke sammen selv om de er uenige i sak. Det som gjør det vanskelig er at vi i Oppland har to passe store og velfungerende sykehus. De ansatte trives og det er ikke rekrutteringsproblemer. Tanken på å skulle legge ned disse er derfor smertefull i. I høringsuttalelsen vår avsluttet vi med at «vi vet hva vi har, men ikke hva vi får», avslutter Oosterling.

Oppland legeforening

Foreningen består totalt av 788 medlemmer, hvorav 321 kvinner og 467 menn. Det er 511 sykehusleger, 213 allmennleger, 30 privatpraktiserende spesialister, 23 samfunnsmedisinere, fem arbeidsmedisinere og tre leger i vitenskapelige stillinger.

Styret: Frode Oosterling (leder), Anne Cecilie Harvei, Bente Westrum, Gro Leonhardsen, Halvor Fretland Danielsen, Jens Andreas Mørch, Seth Kwaku Donkor, Siw Odden Fosheim, Saeed Moradi og Stein-Helge Hansen Tingvoll.

Anbefalte artikler