Godt om kliniske undersøkelser ved funksjonsforstyrrelser

Gunnar Leivseth Om forfatteren
Artikkel

Juel, Niels Gunnar

Faugli, Hans Petter

Ludvigsen, Tom Clement

Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet

333 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 429

ISBN 978-82-450-1221-7

Denne boken presenteres som en basisbok i kliniske undersøkelser ved diagnostikk av plager fra bevegelsesapparatet. Forfatterne har gjort et systematisk utvalg av utallige undersøkelsesteknikker som eksisterer ved smertefulle tilstander i bevegelsesapparatet.

Boken er inndelt i 11 kapitler og har et stikkordregister som synes å stå i forhold til innholdet. Forfatterne begynner med en enkel innføring i kliniske undersøkelsesprinsipper. De beskriver i generelle termer kort testenes bakgrunn og egenskaper med tanke på validitet, sensitivitet, spesifisitet o.l. Etter hvert kapittel er det tilhørende referanser som viser til de forskjellige testenes egenskaper. Jeg synes at de forskjellige testegenskapene burde vært fremstilt noe mer i dybden, da resultater fra testene ofte utløser ytterligere diagnostikk med økende kostnader. Det synes som om utvalget av kliniske tester er mer relatert til tilstander som kan oppstå etter traumer, da psykososiale belastninger og personlige ressurser ikke blir berørt.

Hvert kapittel begynner med kasuistikker, etterfulgt av den kliniske undersøkelsen. Etter en gjennomgang av de kliniske testene for de forskjellige vevsstrukturene i det aktuelle området/leddet, avsluttes kapitlene med svar på kasuistikkene. Bildematerialet er meget godt, og kapitlene er gjennomgående systematisk oppbygd. Personlig synes jeg at det burde vært gitt noen mer utfyllende kommentarer i tolkningen av de forskjellige testresultatene.

Målgruppen er alle faggrupper som arbeider med smertefulle funksjonsforstyrrelser i bevegelsesapparatet, slik at valg, utførelse og tolkning av kliniske undersøkelser skal bli mer ensartet. Jeg synes forfatterne har oppnådd dette. Boken bør derfor godt egne seg for studenter og leger som ønsker en systematisk innføring i klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet. Den vil også egne seg som et oppslagsverk for dem som ønsker en enkel oppfriskning av gamle kunnskaper.

Anbefalte artikler