Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Meryam Sugulle, ph.d. Cardiovascular biomarkers in pregnancies complicated by preeclampsia or diabetes mellitus. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 11.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Lucilla Poston, King''s College London, Storbritannia, Ganesh Acharya, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, og Ingebjørg Seljeflot, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Anne Cathrine Staff og Ralf Dechend.

  Jacqueline Rose Chinkonde, ph.d. Mothers on the edge: negotiating morality and child protection in the era of HIV/AIDS in Malawi. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 11.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Thérèse Delvaux, Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerpen, Belgia, Michael Tawanda, Avdeling for regionale spørsmål og utvikling, Utenriksdepartementet, Oslo, og Gunnar Tellnes, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Johanne Sundby.

  Morten Grundtvig, ph.d. Acute myocardial infarction in men and women – different impact of smoking in the two genders. Analyses of a cohort study of 2281 patients admitted to hospital. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Kay-Tee Khaw, Cambridge Institute of Public Health, University of Cambridge, Storbritannia, Mette Madsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark, og Dag Steinar Thelle, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Åsmund Reikvam og Terje P. Hagen.

  Line Melå Jacobsen, ph.d. Spinal nociceptive signalling mechanisms and genetic susceptibility to long-lasting low back pain and sciatica. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 13.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Vesa Kontinen, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland, Frank Skorpen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Erik Bautz-Holter, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Johannes Gjerstad og Jan G. Bjålie.

  Thomas W. Weiss, ph.d. Inflammation, adipose tissue and atherosclerosis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Nikolaus Marx, Department of Internal Medicine/Cardiology, University Hospital Aachen, Tyskland, Tore Henriksen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Jens Petter Berg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ingebjørg Seljeflot og Harald Arnesen.

  Aina Olsvold, ph.d. Når «ADHD» kommer inn døren. En psykososial undersøkelse av barns, mødres og fedres forståelse og opplevelse av ADHD-diagnose og -medisinering. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 13.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Karin Zetterqvist Nelson, Linköpings universitet, Sverige, Helge Holgersen, Universitetet i Bergen, og Agnes Andenæs, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Hanne Haavind og Harriet Bjerrum Nielsen.

  Liv Grøtvedt, ph.d. Tobacco use: studies of onset and cessation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Hans Gilljam, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Turid Lingaas Holmen, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universite, og Per Hjortdahl, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Sidsel Graff-Iversen.

  Guro Grindheim, ph.d. Changes in pulmonary and cardiovascular function during healthy pregnancy. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 14.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Lars Irestedt, ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Sverige, Eirik Skogvoll, Klinikk for anestesi og akuttmedisin, St. Olavs hospital, Trondheim, og Britt-Ingjerd Nesheim, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Leiv Arne Rosseland, Eldrid Langesæter, Karin Toska og Harald Breivik.

  Rune Jonassen, ph.d. The serotonin transporter polymorphism in cognition: intermediate phenotypes associated with emotion regulation and brain function. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 14.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Mats Fredrikson, Uppsala Universitet, Sverige, Elaine Fox, University of Essex, Storbritannia, og Bruno Laeng, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Nils Inge Landrø og Tor Endestad.

  Marit Aarønæs, ph.d. Selection criteria for cardiac resynchronization therapy and evaluation of response. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 14.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Fredrik Gadler, Hjerteklinikken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, Svein Færestrand, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, og Knut Gjesdal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Erik Kongsgård, Svend Aakhus og Lars Gullestad.

  Ånen Ringard, ph.d. Choice of hospital – four essays on the 2001 Norwegian hospital choice reform. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 14.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Pia Kürstein Kjellberg, Dansk Sunhedsinstitut, København, Danmark, Karsten Vrangbæk, Anvendt Kommunal Forskning (AKF), København, Danmark, og Anne Moen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Terje P. Hagen.

  Kjersti Ramstad, ph.d. Recurrent musculoskeletal pain in paediatric cerebral palsy: relations to mental health, health-related quality of life and participation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 14.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ingrid Olsson, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Sverige, Bruno Hägglöf, Barn- och ungdomspsykiatri, Umeå universitet, Sverige, og Terje Terjesen, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Veiledere: Trond H. Diseth og Ola H. Skjeldal.

  Laila Tingvold, ph.d. Acculturation and parenting in the context of trauma and exile. Vietnamese refugee families after 25 years in exile. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Sofie Bäärnhielm, St. Görans sjukhus, Stockholm, Sverige, David Lackland Sam, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, og Berit Grøholt, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Edvard Hauff.

  Grete Anette Birkeland Kro, ph.d. Umbilical cord acid-base status; validation and associations with active pushing time and the Apgar score. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Nana Wiberg, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Malmö, Sverige, Lena Hellström-Westas, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Sverige, og Kåre M. Gautvik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Babill Stray-Pedersen og Ola Didrik Saugstad.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Mari Bjørkman, ph.d. Lesbisk selvtillit – lesbisk helse. Utfordringer og mestringsstrategier hos lesbiske kvinner. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 14.9. 2012.

  Veileder: Kirsti Malterud.

  NTNU

  NTNU

  www.ntnu.no/aktuelt/disputaser

  Øystein Grimstad, ph.d. Toll-like receptor-mediated inflammatory responses in keratinocytes. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 11.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Lars Iversen, Aarhus Universitetshospital, Danmark, Caroline Jefferies, Royal College of Surgeons of England, London, Storbritannia, og Cato Mørk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Terje Espevik.

  Håkon Olav Leira, ph.d. Development of an image guidance research system for bronchoscopy. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 18.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Kevin Cleary, Children''s National Medical Center, Washington, USA, Ralf Eberhardt, Universitätsklinikum, Heidelberg, Tyskland, og Rolf A. Walstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Tore Amundsen og Thomas Langø.

  Helena Bertilsson, ph.d. Prostate cancer – translational research. Optimizing tissue sampling suitable for histopathologic, transcriptomic and metabolic profiling. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 21.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Anders Bjartell, Skåne Universitetssjukhus, Sverige, Kristin Austlid Tasken, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og Ivar Skjåk Nordrum, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Jostein Halgunset og Anders Angelsen.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Moira Ylva Strand Hutchinson, ph.d. Vitamin D, glucose metabolism and diagnostic criteria for diabetes. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Elina Hyppönen, Center for paediatric epidemiology and biostatistics, UCL Institute of child health, London, Storbritannia, Kristian Hansen, Avdeling for endokrinologi, Oslo universitetssykehus, og Eyvind Paulsen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Rolf Jorde og Johan Svartberg.

  Yimingjiang Wuxiuer, ph.d. Structure and function of Scaptodrosophila labanoensis alcohol dehydrogenase. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 18.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Jordi Benach, ALBA Synchrotron Light Facility, Barcelona, Spania, Athel Cornish-Bowden, Centre national de la recherche scientifique, Marseille, Frankrike, og Maria Perander, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Ingebrigt Sylte, Jan-Olof Winberg og Bjørn Olav Brandsdal.

  Jinglu Sun, ph.d. Enterococci in marginal and apical periodontitis – population structure, virulence factors and antimicrobial resistance. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 20.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Vidar Bakken, Gades institutt – Seksjon for mikrobiologi og immunologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Mohammed Al-Haroni, Eastman Dental Institute, Faculty of Medical Science, University College London, Storbritannia, og Kristin Hegstad, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Arnfinn Sundsfjord og Harald M. Eriksen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media