Kvalitet må måles og resultatene brukes til forbedring

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi tror helsetjenesten i Norge leverer god kvalitet, men det mangler tilstrekkelig dokumentasjon, skriver Legeforeningen i et nylig vedtatt policynotat om kvalitet i helsetjenesten.

  Måling av kvalitet kan bidra til å gi god dokumentasjon på hvilken behandling pasienten har fått og hvilke resultater som er oppnådd. Dette er kunnskap som er viktig for at helsepersonell skal kunne lære og kontinuerlig forbedre seg. Det er en forutsetning for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet, heter det i notatet.

  Måling av kvalitet er et virkemiddel for å overvåke og dokumentere kvalitet i helsetjenesten. Resultatene brukes til å kartlegge helsetjenestens nivå, til å identifisere behovet for endring, samt å planlegge, og evaluere, effekten av tiltak som iverksettes. Dette gir både befolkningen og ledelsen innsikt i helsetjenestens ytelser, men ikke minst gir det helsepersonell tilbakemeldinger på resultatene av sitt arbeid. Dette er viktig for utvikling av kvalitet og kontinuerlig forbedring, mener Legeforeningen.

  Dersom måling skal kunne brukes til læring og forbedring må resultatene av målingen føres tilbake utøverne av helsetjenesten på den lokale avdeling eller institusjon. Helsetjenesten må her være organisert etter prinsippet om lærende organisasjoner som driver kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid der både de gode resultatene og avvik føres tilbake til de som utfører pasientbehandling. Dette fordrer ledelsesforankring og tilrettelegging for opplæring i forbedringsarbeid.

  Les hele policynotatet her: legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/policynotater/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media