Depresjonens lommeparlør

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lam, Raymond W.

  Depression

  2. utg. 129 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 13

  ISBN 978-0-19-969273-6

  Forfatteren ønsker å nå ut til alle helsearbeidere som i sin daglige praksis møter pasienter med depressive lidelser. Hensikten er å bidra til at depresjon oppdages av helsearbeidere og at det tilbys optimal, kunnskapsbasert behandling. Boken er hensiktsmessig og logisk bygd opp med 9 kapitler, etterfulgt av et appendiks med de vanligste depresjonsskalaene brukt i klinisk praksis. Forfatteren har tidligere skrevet en mengde bøker, artikler og retningslinjer for depresjonsbehandling. I denne andre utgaven (den første kom for tre år siden) har han spesielt oppdatert kapitlene som omhandler behandlingen av depressive lidelser.

  Det første kapitlet omhandler depresjonens epidemiologi. Deretter fortsetter det kronologisk med kapitler om etiologi, diagnose og klinisk bilde, ulike psykoterapier, ulike aktuelle medikamenter og somatiske behandlingsformer – før det til slutt gis et bilde av depressive lidelser hos gravide, eldre med somatisk sykdom og barn.

  Hvert kapittel starter med en relevant oppsummering med «key points» av hva kapitlet tar for seg. Disse nøkkelpunktene dekker hovedpunktene i kapitlene på en usedvanlig bra måte. For noen av kapitlene tenkte jeg faktisk at det var nok med disse punktene. Etter hvert kapittel er det en oppdatert litteraturliste med aktuelle artikler for videre lesning.

  Illustrasjonene består av enkle og informative figurer og tabeller. På grunn av formatet er teksten i noen av figurene i minste laget. Ønsker man å få med seg all teksten i figurene og er over 40 år, melder det seg høyst sannsynlig et brillebehov.

  Depresjon er en av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene. Det å ha et lite og lett tilgjengelig oppslagsverk med praktiske råd om hvordan depresjon best kan identifiseres, og som beskriver hva som er optimal behandling, tror jeg er nyttig for de fleste leger. Spesielt bra var kapitlet om mer «spesielle» pasientgrupper: Hva gjør man når behandlingen ikke virker? Hva må man være oppmerksom på ved behandling av eldre pasienter med somatiske plager? Hva er optimal depresjonsbehandling hos barn og unge? Her svarer forfatteren på mange av de vanskelige problemstillingene som klinikere ofte står ovenfor.

  I en så kortfattet bok, om et så stort og omfattende emne, er det umulig å gi en utdypende og omfattende beskrivelse av alle aspekter ved depressive lidelser. Du lærer ikke å bli en god psykoterapeut for depressive plager ved å lese denne boken, men du får et godt innblikk i hva som er effektive behandlingsmetoder.

  Boken treffer absolutt sine målgrupper. Spesielt tror jeg den vil være nyttig for utdanningskandidater i psykiatri. For psykiatere er den lettlest og gir en fin oppdatering av hvor depresjonsfeltet står i dag. Videre kan den være et godt hjelpemiddel for fastleger og sykehusleger. De viktigste aspektene ved depresjon og depresjonsbehandling dekkes på en oversiktlig måte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media