Nordland legeforening – en aktiv 150-åring

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette året har stått i jubileets tegn i Nordland legeforening. For 150 år siden samlet seks av Nordlands 13 distriktsleger seg i Bodø og stiftet foreningen.

  Generalsekretær Geir Riise overrekker jubileumsgave til lederen av Nordland legeforening Margit Steinholt. Foto Tove Myrbakk
  Generalsekretær Geir Riise overrekker jubileumsgave til lederen av Nordland legeforening Margit Steinholt. Foto Tove Myrbakk

  I Norsk magasin for lægevidenskapen fra 1862 står følgende skrevet om dannelsen av foreningen: «Den 22. juli sistleden (1862) samledes seks av Nordlands distriktslæger i Bodø, hvor man kom overens om å danne en forening under navn av Den nordlandske lægeforening. Almindelige sammenkomster en gang årlig, for de helgelandske læger dessuten to årlige sammenkomster.

  En leseforening for Helgeland og søndre Salten dannedes, en annen for Nordre Salten og Lofoten med Vesterålen blev foreslått og vil forhåpentlig komme i stand. Den ondartede halsesyke var den gjenstand, som man særdeles følte sig oppfordret til å gi og motta meddelelser om; likeså loven om sundhetskommisjoner. Foreningen sees å ha holdt regelmessige møter utover til 1869. Programmene bød dels på demonstrasjoner og operasjoner i sykehusene i Bodø og Søvik; men foreningen var også meget virksom i faglige og socialmedisinske spørsmål.»

  Aktiv og vital

  Aktiv og vital

  I dag er 150-åringen en svært aktiv lokalforening. I jubileumsåret har foreningen arrangert ikke mindre enn tre akuttmedisinkurs, tre grunnkurs, en samhandlingskonferanse, to legevaktmedisinkurs for turnusleger, en samfunnsmedisinsk konferanse, en sykefraværskonferanse, en fagpolitisk konferanse og én tverrfaglig konferanse om barn og unges psykiske helse.

  Jubileet ble feiret i forbindelse med foreningens årsmøte i september. Etter årsmøtet hygget 60 medlemmer seg under jubileumsmiddagen på Molostua i Bodø. Legeforeningens president Hege Gjessing og generalsekretær Geir Riise deltok både på årsmøtet og jubileumsmiddagen. Som jubileumsgave overrakte Riise et litografi med motiv fra Bodø havn til lederen av Nordland legeforening, Margit Steinholt.

  Litografiet er hentet fra tredjeutgaven av en serie med hefter med tittel «Norge fremstillet i tegninger», som ble utgitt i årene 1885 – 89.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media