()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg har førerkort for bil. Det går ut i 2026. Da er jeg 100 år. Da får jeg heller fornye det hvis fastlegen fortsatt kan gå god for min helsetilstand.

  Jeg har nylig deltatt på Biltilsynets kurs Bilfører 65+, som besto av ti timer teori og en time kjøring med streng kjørelærer. Jeg fikk godkjent.

  Som bilfører representerer jeg faktisk en større fare for andres liv og helse enn som pensjonert lege. Men jeg har mistet min norske autorisasjon som lege. Heldigvis er jeg også autorisert svensk lege – «legitimerad läkare» – med fulle rettigheter i Sverige. Mine svenske kolleger rister litt på hodet over norske tilstander for «75+».

  Jeg har en kollega som fikk sine første symptomer på Alzheimers sykdom før hun ble 70 år. Hun har fortsatt sin autorisasjon, men er i trygg forvaring på pleiehjem. En eldre kollega fikk gjennom flere år den nødvendige legeattesten for god helse og sinnets forstand. Han hadde aldri vært i klinisk arbeid, men han var umåtelig kunnskapsrik og fulgte med i nye medisinske publikasjoner mer enn jeg noensinne har gjort. Han fikk sin autorisasjon fornyet av Fylkeslegen. Heldigvis døde han, over 80 år gammel, før de nye reglene kom som ville ha tatt fra ham autorisasjonen ved fylte 75 år.

  Selv er jeg 86 år og har for lengst mistet min norske autorisasjon. Som medlem av Sveriges läkarförbund har jeg svensk «förskrivarkod». En resept utferdiget av svensk autorisert lege blir med visse forbehold ekspedert over hele Norden.

  Jeg blir brukt som foredragsholder på seniorsentre om forskjellige medisinske emner. Jeg innleder gjerne med: «Jeg er ikke lege – det bare høres sånn ut.» Jeg har stort besvær med å forklare dette for tilhørerne, som ofte er eldre og både fysisk og mentalt sprekere enn jeg er.

  Jeg undrer meg over de mange diskusjonsinnlegg om den norske aldersbestemmelsen med regler om eventuelt fornyet autorisasjon for helsepersoner generelt og leger spesielt. Det må da finnes mer intelligente løsninger? Kanskje burde man invitere noen helsebyråkrater til Eldre legers forenings årsmøte i høst?

  Men det er kjekt å kunne ta en svensk forskrevet og utlevert sovetablett når irritasjonen over norsk byråkrati i sin alminnelighet og norsk helsebyråkrati i særdeleshet blir altfor forstyrrende for nattesøvnen.

  Publisert først på nett 26.9. 2012

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media