Fritid, sport og bruddskader hos barn

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lek på snowboard forårsaker fire ganger flere brudd per time enn andre aktiviteter, og nær 80 % av bruddene er håndleddsbrudd. Den vanligste typen trenger ingen oppfølging.

  Omtrent 40 % av bruddskadene hos barn forårsakes av sports- og fritidsaktiviteter. For å redusere forekomsten av bruddskader hos barn trengs kunnskap om hvilke aktiviteter som gir høyest bruddrisiko. Dette er et av temaene i Per-Henrik Randsborgs avhandling.

  – I Barnebruddregisteret ved Akershus universitetssykehus har man registrert alle brudd hos barn i vårt distrikt i 2010 og 2011. Totalt ble 1 403 brudd inkludert. Vi noterte hvilke aktiviteter som var årsaken til bruddskaden og hvor mange timer barna brukte på de ulike aktivitetene. Våre data viste at lek på snowboard ga fire ganger flere brudd per time enn andre aktiviteter. Nær 80 % av bruddene var håndleddsbrudd – og barna brukte ikke håndleddsbeskyttere. Håndballspilling var mer risikabelt enn hopping på trampoline – det ga dobbelt så mange brudd per time, sier Randsborg.

  Randsborg så nærmere på resultatene av behandling av håndleddsbrudd – som utgjør mer enn 30 % av bruddskadene hos barn.

  – Vanligst hos barn er helt stabile håndleddsbrudd – det trengs ingen oppfølging. Behandlingen kan bestå i å legge på en støttebandasje, som foreldrene kan fjerne etter tre uker. Mer vekt på klassifisering av håndleddsbrudd kan redusere antall unødvendige kliniske og radiologiske kontroller og spare betydelige ressurser, sier han.

  – Det er behov for mer detaljerte studier av aktiviteter som gir høy risiko for bruddskader, som det å stå på snowboard eller å spille håndball, for å kunne gi bedre beskrivelser av skadesituasjonene og dermed iverksette tiltak som kan forebygge brudd. Det er også behov for studier som kan identifisere barn med økt risiko for bruddskader, sier Randsborg.

  Disputas

  Per-Henrik Randsborg disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 8.6. 2012. Tittel på avhandlingen er Fractures in children: aspects on health service, epidemiology and risk factors.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media