LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

Vi legger mindre vekt på høflighetskonvensjoner enn før. Det påvirker også lege-pasient-forholdet

Privat eller profesjonell

Legemiddelbruk og utdanning

Folk med lav utdanning bruker mer legemidler enn folk med høy utdanning. Dette viser en studie basert på data fra Reseptregisteret. Forskjellene gjelder de fleste legemiddelgrupper. Er folk med høy utdanning mer skeptiske – eller mer realistiske – til hva legemidler kan gjøre for helsen?

Høna, egget og forskjellene

Utdanning og legemiddelbruk

Nye hjertediagnostiske metoder

Tredimensjonal ekkokardiografi kan være nyttig ved volumberegning av venstre hjertekammer og av ejeksjonsfraksjon og ved mitralklaffsykdom før operativ behandling. Ergometrisk stressekkokardiografi innebærer at pasienten undersøkes på liggesykkel i halvt sittende skråleie. Metoden bør vurderes ved strukturell hjertesykdom, særlig der det er diskrepans mellom symptomer og funn i hvile.

Tredimensjonal ultralydundersøkelse i kardiologisk diagnostikk

Stressekkokardiografi med liggesykkel

Opioidindusert kløe

Kløe er en hyppig bivirkning ved bruk av opioider, særlig ved intravenøs og epidural administrasjon. Kløen kan være svært plagsom og påvirke pasientens livskvalitet. Nalokson og ondansetron kan hjelpe.

Opioidindusert kløe

Etiske avveininger ved genomforskning

Stadig flere argumenterer for at genetiske funn ved genomforskning skal meldes tilbake til studiedeltakerne. Dette fremgår av en gjennomgang av internasjonal akademisk litteratur. Andre er fortsatt skeptiske til en slik tilbakemeldingsplikt. Avveiningen er vanskelig, og utfallet kan ha store konsekvenser.

Skal genfunn ved genomforskning meldes tilbake til deltakerne?

Anbefalte artikler