()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Vi legger mindre vekt på høflighetskonvensjoner enn før. Det påvirker også lege-pasient-forholdet

  Privat eller profesjonell

  Legemiddelbruk og utdanning

  Legemiddelbruk og utdanning

  Folk med lav utdanning bruker mer legemidler enn folk med høy utdanning. Dette viser en studie basert på data fra Reseptregisteret. Forskjellene gjelder de fleste legemiddelgrupper. Er folk med høy utdanning mer skeptiske – eller mer realistiske – til hva legemidler kan gjøre for helsen?

  Høna, egget og forskjellene

  Utdanning og legemiddelbruk

  Nye hjertediagnostiske metoder

  Nye hjertediagnostiske metoder

  Tredimensjonal ekkokardiografi kan være nyttig ved volumberegning av venstre hjertekammer og av ejeksjonsfraksjon og ved mitralklaffsykdom før operativ behandling. Ergometrisk stressekkokardiografi innebærer at pasienten undersøkes på liggesykkel i halvt sittende skråleie. Metoden bør vurderes ved strukturell hjertesykdom, særlig der det er diskrepans mellom symptomer og funn i hvile.

  Tredimensjonal ultralydundersøkelse i kardiologisk diagnostikk

  Stressekkokardiografi med liggesykkel

  Opioidindusert kløe

  Opioidindusert kløe

  Kløe er en hyppig bivirkning ved bruk av opioider, særlig ved intravenøs og epidural administrasjon. Kløen kan være svært plagsom og påvirke pasientens livskvalitet. Nalokson og ondansetron kan hjelpe.

  Opioidindusert kløe

  Etiske avveininger ved genomforskning

  Etiske avveininger ved genomforskning

  Stadig flere argumenterer for at genetiske funn ved genomforskning skal meldes tilbake til studiedeltakerne. Dette fremgår av en gjennomgang av internasjonal akademisk litteratur. Andre er fortsatt skeptiske til en slik tilbakemeldingsplikt. Avveiningen er vanskelig, og utfallet kan ha store konsekvenser.

  Skal genfunn ved genomforskning meldes tilbake til deltakerne?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media