Håp om behandling for mennesker med Chagas sykdom

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny studie hos mus viser lovende resultater for fremtidig behandling av kardiomyopati ved Chagas sykdom.

  Chagas sykdom skyldes infeksjon med parasitten Trypanosoma cruzi og er en viktig årsak til hjerte- og karsykdom i Latin-Amerika. 10 – 12 millioner er rammet av sykdommen og om lag 15 000 dør årlig (1). Sykdommen er vektorbåret og smitter via en «kissing bug» i familien Reduviidae – på norsk chagasteger (2). Rundt en tredel av de smittede utvikler kronisk myokardiopati og/eller intestinalt megasyndrom. Behandlingstilbudet i den kroniske fasen er mangelfullt.

  Man tror at vekstfaktoren TGFβ1 (transforming growth factor β1) spiller en viktig rolle i patogenesen. I den aktuelle studien testet man substansen GW788388, som hemmer TGFβ1og som kan gis peroralt (1). Tre grupper mus inngikk i studien: ikke-infiserte mus, ubehandlede infiserte mus og infiserte mus som fikk den aktuelle behandlingen.

  Forskerne fant at behandling gitt tre dager etter indusert infeksjon med T cruzi ga redusert parasittemi, økt overlevelse, bedret hjertets ledningsevne og hemmet utvikling av fibrose i hjertet. Også når substansen ble gitt 20 dager etter infeksjonstidspunktet, i slutten av akuttfasen når parasittveksten ikke lenger er sentral, ga behandlingen bedret overlevelse og redusert hjertefibrose.

  Dette viser at hemming av TGFβ-signalsystemet kan være en mulig strategi for behandling av symptomatisk kardiomyopati ved Chagas sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media