Systemisk kjemoterapi mot basalcellekarsinomer i hud

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Peroral behandling med vismodegib ga regress og færre nye basalcellekarsinomer hos pasienter med Gorlins syndrom.

  Pasienter med Gorlins syndrom har en sjelden gendefekt som innebærer at en viktig signalvei for utviklingen av basalcellekarsinom – på engelsk kalt hedgehog pathway – blir oppregulert. Slike pasienter får et meget stort antall basalcellekarsinomer som kan være vanskelige å behandle. Vismodegib er et lite molekyl som hemmer denne signalveien.

  I en multisenterstudie ble 42 pasienter med Gorlins syndrom randomisert til enten peroral behandling med vismodegib eller placebo. I oppfølgingsperioden på 1 – 15 måneder oppsto det langt færre nye basalcellekarsinomer per pasient med vismodegib enn med placebo – henholdsvis to versus 29 lesjoner som måtte eksideres per gruppe per år (p = 0,001). Størrelsen på allerede tilstedeværende lesjoner ble redusert med vismodegib (p = 0,003), og hos noen pasienter forsvant alle lesjonene. Imidlertid fikk alle som sto på vismodegib bivirkninger, bl.a. tap av smakssans, hårtap, vekttap og muskelkramper, og 14 av 26 pasienter valgte å seponere behandlingen.

  Studien viser at systemisk kjemoterapi kan ha effekt som behandling og forebygging av basalcellekarsinom, men Gorlins syndrom er sjelden og behandlingen ga mange bivirkninger. Dersom man klarer å utvikle effektive applikasjonsformer for lokalbehandling, dvs. salve eller oppløsning for intralesjonal injeksjon, kan det tenkes at vismodegib kan få en plass i behandlingen av basalcellekarsinomer også hos pasienter uten Gorlins syndrom, særlig ved lesjoner med aggressivt vekstmønster.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media