Nok med sju dagers ciprofloksacinkur

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved akutt nyrebekkenbetennelse hos voksne kvinner er ciprofloksacinbehandling i sju dager like effektivt som behandling i 14 dager.

  Akutt nyrebekkenbetennelse er vanlig hos kvinner og behandles ofte med ciprofloksacin (1). I en svensk multisenterstudie ble 248 kvinner med mistenkt akutt nyrebekkenbetennelse randomisert til peroral behandling med ciprofloksacin 500 mg to ganger daglig i henholdsvis sju og 14 dager.

  10 – 14 dager etter avsluttet behandling ble til sammen 156 av kvinnene vurdert på ny. 71 av dem som ble behandlet med ciprofloksacin i sju dager (97 %) og 80 av dem som ble behandlet i 14 dager (96 %) var da symptomfrie.

  – Det finnes svært få kliniske studier som belyser varighet av antibiotikabehandling, sier Lars Heggelund, spesialist i infeksjonssykdommer og overlege ved Oslo universitetssykehus. – Denne studien viser at sju dagers behandling er like effektivt som 14 dagers behandling ved nyrebekkenbetennelse ved bruk av ciprofloksacin. Dette funnet innebærer ikke at behandlingstiden ved bruk av andre typer antibiotika, slik som trimetoprim-sulfa og pivmecillinam, kan forkortes tilsvarende.

  Kort behandlingstid med ciprofloksacin var assosiert med noe mindre forekomst av kompliserende candidainfeksjoner i munnhulen hos pasientene. Det er samfunnsmessig gunstig å redusere graden av antibiotikaeksponering, fordi dette kan hindre utvikling av antibiotikaresistens i miljøet, sier Heggelund.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media