Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Michael Bretthauer
Eline Feiring
Charlotte Haug
Guri Rørtveit
Knut-Arne Wensaas
Olaf Gjerløw Aasland

Medisin og vitenskap

Morten Lindbæk
Erling Thom
Per Fuglerud
Per Hjortdahl
Gunnar Nicolaysen
Per Ole Iversen
Sheraz Yaqub
Jørgen V. Bjørnholt
Kjell B. Hellum
Martin Steinbakk
Asle E. Enger
Sheraz Yaqub
Jørgen V. Bjørnholt
Asle E. Enger
Odd Helge Hunderi
Knut Erik Hovda
Bastian Lie
Steinar Listerud
Anders Hartmann
Dag Jacobsen
Knut Erik Hovda
Odd Helge Hunderi
Steinar Øvrebø
Dag Jacobsen
Kristin Bjordal
Nina Aass

Profesjon og samfunn

Tor Inge Romøren
Magne Nylenna
Bjørn-Inge Larsen
Arnold Berstad
Gunnar Nysæter
Audun Berstad
Ragnhild Hovengen
Rannveig Nordhagen
Bernt Lindtjørn
Per Holck
Åge Wifstad
Peter F. Hjort
Per Joachim Lund
Sven Svebak
Bjørg Ladehaug
Olaf Gjerløw Aasland
Jon Geir Høyersten

Kommentar og debatt

Svein Olav Kolset
Jens-Gustav Iversen
Arne Svilaas
Sverre E. Kjeldsen
Kjell Midtbø
Arne Westheim
Jan Otto Syvertsen
Atle Fretheim
Sverre E. Kjeldsen
Stein Frostad
Kjell A. Nøkleby
K. Gunnar Götestam
John Olav Roaldset
Lars Johan Materstvedt
Johan-Arnt Hegvik
Lars Johan Materstvedt
Johan-Arnt Hegvik
Aira Bucher
Erik Øie
Red.

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

På tampen

Inge Lønning