()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen ser fortsatt behov for å begrense utgiftsveksten til legemidler og har ingen avgjørende motforestillinger mot trinnmodellen.

  Dette skriver Legeforeningen som svar på en høring fra Helse- og omsorgsdepartementet, der departementet foreslår å innføre trinnpris for legemidler. Høringen var blant annet en oppfølging av en tidligere høring om generisk konkurranse i legemiddelmarkedet (1). Dessuten av at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2005, hadde foreslått å avskaffe indeksprissystemet og i stedet innføre et trinnprissystem for å stimulere til økt generisk konkurranse i legemiddelmarkedet. Trinnpris er den pris Statens legemiddelverk fastsetter for et legemiddel.

  Legeforeningen har ingen avgjørende motforestillinger mot trinnprismodellen som modell for å øke konkurransen og bidra til billigere generiske legemidler i Norge. Foreningen ønsker imidlertid å gjøre oppmerksom på at modellen ikke bidrar til å løse problemet med at systemet inviterer til unødvendig og hyppigere skifte av medikamenter, enn det som er ønskelig. Billigste generiske legemiddel i sykehus er ofte forskjellig fra billigste utenfor sykehus. Av hensyn til pasientene, vil det være nødvendig å ha oppmerksomhet mot denne problemstillingen. Ved forrige høring anbefalte Legeforeningen en annen modell – anbudsmodellen. Dette er en modell som i større grad vil kunne motvirke uheldige skifter av legemidler

  – Det er fornuftig med tiltak som øker konkurransen og dermed sikrer at Norge får billigere generiske legemidler enn man har i dag, skriver Legeforeningen. Foreningen er imidlertid opptatt av at ønsket om billigere generiske legemidler må balanseres mot kravet om riktig og forsvarlig legemiddelhåndtering og fare for feilbruk.

  Legeforeningen mener at det fortsatt må være mulig å reservere seg mot generisk bytte av legemidler.

  – Hyppig bytte mellom legemidler bør begrenses, da dette kan medføre feil legemiddelbruk. Kravene til leveringsdyktighet må ivaretas slik at pasientene ikke blir skadelidende eller påføres egenandeler som ikke er tilsiktet. Det må også være reell mulighet for å bytte generisk legemiddel, dvs. flere alternativer, skriver Legeforeningen.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=53595

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media