Økt livslyst hos eldre

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Det er mulig å redusere forekomsten av risikofaktorer for selvmord hos eldre.

I en randomisert kontrollert studie i USA med nær 600 deprimerte pasienter over 60 år ble halvparten randomisert til en intervensjon som bestod av to komponenter: Behandling med et antidepressivt medikament og psykoterapeutisk intervensjon med en spesialtrent person (kurator, sykepleier eller psykolog). Depresjon og selvmordstanker ble vurdert etter fire, åtte og 12 måneder.

Pasientene i intervensjonsgruppen ble bedre fortere enn pasientene som fikk standardbehandling. Det gjaldt både selvmordstanker og depresjon. Den største forskjellen i suicidalitet ble registrert etter åtte måneder – 71 % reduksjon i intervensjonsgruppen og 44 % i kontrollgruppen (p = 0,005).

– Det mangler intervensjonsstudier i forhold til selvmordsatferd. Med harde endepunkter som selvmord kreves studier med mange tusen personer for å oppnå tilstrekkelig statistisk styrke. Derfor er det viktig også med indirekte mål, slik som i denne studien, sier overlege Øivind Ekeberg ved Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Studien viser nok først og fremst at selvmordsimpulser og depresjon hos eldre kan reduseres ved adekvat behandling. Medikamenter ble brukt som førstevalg, psykoterapi hvis dette ikke førte frem. Også kombinasjonen av medikamenter og psykoterapi burde vært undersøkt. Ved depresjon hos eldre er det viktig å motvirke isolasjon og sørge for adekvat ernæring og fysisk aktivitet. Prognosen ved behandling av depresjon hos eldre er omtrent like god som hos yngre.

Studien kan tyde på at mange eldre blir underbehandlet i vanlig praksis. Forhåpentlig kan den stimulere behandlere til mer aktiv og optimistisk holdning til behandling av depresjon og selvmordsimpulser blant eldre, sier Ekeberg.

Anbefalte artikler