Nytt om navn

Artikkel

Bergens beste praksislærer

Lars Moland (f. 1953), kommunelege i Aurland i Sogn og Fjordane, er tildelt praksislærerprisen for 2003. Prisen ble opprettet i 2001 og deles årlig ut til praksislærere ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Prisen blir tildelt en allmennlege som i kontakten med studentene har vist stor evne til å formidle faglig entusiasme og klinisk kompetanse. Nominasjon og kåring av vinner gjøres på grunnlag av en utfyllende skriftlig evaluering fra studentene.

Om årets vinner har de spesielt fremhevet at han fremstår som et ypperlig forbilde i legerollen, er imponerende godt oppdatert på medisinsk kunnskap og at han er en sjeldent god veileder.

Lars Moland studerte i Oslo, kom til Aurland som turnuslege i 1981 og begynte som distriktslege i 1983. Han har i en rekke år deltatt i kommunikasjonsundervisningen av medisinstudenter i Bergen. Dette har også preget undervisningen han gir studenter og turnusleger i Aurland, der han kan følge deres konsultasjoner via intern videooverføring fra sitt eget legekontor.

Forskningspriser i nord

Hans Petter Husum (f. 1947) ved Tromsø Mineskadesenter er tildelt Helse Nords aller første forskningspris for beste publiserte vitenskapelige artikkel (Mil Med 2003; 168: 934 – 40).

I artikkelen beskrives behandling av mineskadede mennesker i Nord-Irak og Kambodsja, steder der helsesystemet ikke er godt nok rustet til å ta hånd om slike skader. Artikkelen har Husum skrevet i samarbeid med Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Torben Wisborg ved Helse Finnmark Hammerfest, Yan Van Heng fra Kambodsja og Mudhafar Murad fra Nord-Irak. Forfatterne har lært opp 5 000 personer i lokalbefolkningen, både lekfolk og helsepersonell, i avansert skadebehandling.

Juryens begrunnelse for å gi forskningsprisen til Hans Husum for denne artikkelen er at forfatterne dokumenterer effekten av opplæringen, noe som er imponerende i så vanskelig tilgjengelige områder. For eksempel er det dokumentert at dødeligheten har gått ned fra 40 % til 8,8 % i de aktuelle områdene. Prosjektet er kommentert på lederplass i The Journal of Trauma. Forskningsprisen for beste publiserte vitenskapelige artikkel er på 50 000 kroner.

Helse Nord har i tillegg delt ut fire priser for muntlig presentasjon og utstilte prosjektplakater (posters), som alle gikk til Universitetssykehuset Nord-Norge. Prisen for beste muntlige innlegg er tildelt Yngve A. Figenschau (f. 1956) ved klinisk kjemisk avdeling og ortopedisk avdeling og til Franz Xavier Ernst Gruber (f. 1963) ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Trine Olsen Jølle (f. 1969) ved institutt for klinisk medisin og Mona Nystad (f. 1966) ved medisinsk genetisk avdeling fikk prisene for beste prosjektplakater. Ifølge juryen er alle fire prosjektene gode eksempler på brobygging mellom kliniske og laboratoriebaserte problemstillinger. Samtlige priser er på 5 000 kroner.

Anbefalte artikler