Skårderuds ytre og indre reiser

Magne Nylenna Om forfatteren
Artikkel

Skårderud, Finn

Andre reiser

332 s. Oslo: Aschehoug, 2004. Pris NOK 328

ISBN 82-03-22983-2

Boken bærer preg av å være satt sammen av tidligere publiserte avisinnlegg og artikler. Hver for seg fungerer sikkert tekstene i ulike sammenhenger og for ulike formål. Men selv om forfatteren i et etterord skriver at «alle tekstene er blitt bearbeidet … og for alle gjelder at sammenhengen er ny», er det ikke lett å se helheten i de 46 ulike epistlene fordelt på vel 300 sider.

Den viktigste fellesnevneren gjennom hele boken er kanskje forfatteren selv. Det er kanskje ikke tilfeldig at Finn Skårderud karakteriserer speilet som den mest betydningsfulle oppfinnelse i menneskets nyere historie (s. 21), og at han beskriver Narcissus som en gammel kjenning (s. 59).

Her er de riktige (og kompliserte) tankene, tenkt på de riktige (og eksotiske) stedene og i selskap med de riktige (og berømte) vennene. Her er nattdykk i Thailand, jogging i Central Park, psykoterapi i St. Petersburg og melankoli i Trieste. Her er drosjetur på vei til Paul Auster i Brooklyn og vandring med Vilgot Sjöman i Venezia. I små doser er det sikkert greit nok. Samlet mellom to permer blir det for mye elitisme og skjønnånd.

Men begrepet «minnerydder» likte jeg (s. 236).

Anbefalte artikler