Artikkel

Nye fondsutvalg

Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer ble oppnevnt til fondsutvalgene for utdanningsfond II og III for perioden 2005 – 09:

Utdanningsfond II: Eirik Bø Larsen (leder), Sigrid Næss og Ivar Halvorsen. Personlige varamedlemmer: Gunnar Ramstad, Arne Eivindson og Hill Øien.

Utdanningsfond III: Rita Kolvik (leder), Fredrik A. S. Remers Hanssen og Kaare M. Gautvik. Personlige varamedlemmer: I. Kristin Aase, Ole Jacob Nilsen og Helge Bjørnstad Pettersen.

Medlemstallet øker

Norsk medisinstudentforening har nå passert 3 600 medlemmer. Dette er det høyeste medlemstallet noensinne. Fra 30.8.–16.11. 2004 økte det totale medlemstallet i Legeforeningen med 500 medlemmer. Legeforeningen har nå mer enn 22 500 medlemmer.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=53590

Ny leder for Nmf

Torstein Schrøder Hansen er valgt til ny leder av Norsk medisinstudentforening (Nmf) for perioden 1.1.– 31.12. 2005. Han studerer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og har lang erfaring som tillitsvalgt i Nmf. Rita Helleren, student ved universitetet i Bergen, er valgt til ny nestleder.

Husk søknadsfristen!

Søknadsfristen til utdanningsfond II og III er tre måneder etter avsluttet kurs/kongress. Fristen praktiseres strengt.

Høringer på Internett

Avgitte høringer fra Legeforeningen og høringer som er under arbeid finner du på www.legeforeningen.no/?id=51241

Norsk visepresident i Wonca Europe

Bjørn Gjelsvik, tidligere leder i Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), er valgt til ny visepresident i Wonca Europe (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians). Valget fant sted under verdens største konferanse for allmennpraktiserende leger, Wonca 2004 i Orlando, Florida 13.–16.10. 2004.

Les mer: www.wonca2004.org/

Ny forening

Norsk forening for assistert befruktning (NOFAB) ble vedtatt opprettet på konstituerende generalforsamling 6.11. 2004. NOFAB er en tverrfaglig forening for fremme av kunnskap om assistert befruktning i Norge.

Les mer: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=53533

Nærmere en bemanningsnorm for legetjenester i sykehjem

Sosialistisk Venstreparti har levert et privat forslag (Dokument 8-forslag) der det foreslås at Stortinget ber regjeringen utarbeide kriterier for en minstenorm for legedekningen ved norske sykehjem. Kriteriene foreslås lagt frem som del av forslaget til økonomi i kommunesektoren for 2006.

Legeforeningens president, håper at Stortinget vil vedta bemanningsnormer for legetjenesten i sykehjem. – Det er åpenbart behov for å ta nasjonale grep for å sikre alle et anstendig nivå på de tjenester de mottar, sier han i en kommentar.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=53742

Fakturagebyr på reiser

Fra 1.12. 2004 har Berg-Hansen reisebureau AS – Legeforeningens hovedsamarbeidspartner for reiser og overnattinger – innført et fakturagebyr på 75 kroner pluss moms. Det beregnes ikke gebyr dersom reisen betales med kredittkort. Ved registrering av kredittkort i reiseprofilen, gis det tilgang til Onlinebestilling av reiser. I dag betales ca. 40 % av reisene som søkes refundert av Legeforeningen med kredittkort.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=52977 og www.legeforeningen.no/index.gan?id=38445

Anbefalte artikler