Den norske lægeforenings regnskap for 1897

Artikkel

Året 2004 går mot slutten, og i disse dager er det mange som gjør opp regnskap for året som er gått. Det gjorde man også i Legeforeningen i 1897 – da medlemskontingenten var en tikroning og Legeforeningens kassabeholdning var på drøyt 200 kroner, ifølge Tidsskriftet fra 1898 (s. 651 – 2).

Anbefalte artikler