Medlemstilbud

Artikkel

Veiledning i medisinsk spesialistutdanning

Legeforeningen har utviklet et utdanningsprogram for å motivere og inspirere leger til å drive veiledning. Utdanningsprogrammet kan gjennomføres som kurs, og passer for leger som ønsker å skaffe seg mer innsikt i medisinsk veiledningspedagogikk. Det er utarbeidet to videofilmer med titlene På død og liv og Ferietid som viser veiledning i praksis, et kurshefte og tekstboken Veiledning i medisinsk spesialistutdanning. For ytterligere informasjon, kontakt Pedagogisk avdeling, telefon 23 10 91 03. Videofilmene kan kjøpes for kr 500, eventuelt leies for kr 50.

Anbefalte artikler