En femdel av legene er født om våren

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Mars og april er de månedene da flest har fødselsdag. Blant Legeforeningens medlemmer er denne andelen enda høyere.

Statistisk sentralbyrå har offentliggjort statistikk som viser hvilke fødselsdager som forekommer oftest i hele befolkningen (1). I Oslo, Telemark og Vest-Agder er 1. april dagen da flest personer har fødselsdag. 12 andre fylker er på topp en annen dato i april. Tre fylker har rekorddagen i mars og ett i september (1).

Mars og april på topp

Av første kolonne i tabell 1 fremgår det at 9,1 % er født i mars og 9,2 % i april. Bare 7,4 % er født i november. Vi har utarbeidet tilsvarende statistikk for alle medlemmer av Legeforeningen. Se tabell 1, andre kolonne. Statistikken omfatter dermed både leger og medisinstudenter. 10 % er født i mars og 10,1 % i april.

Tabell 1  Prosentvis fordeling av måned for fødselsdag, befolkningen og medlemmer av Legeforeningen.

Måned

Befolkning

Medlemmer

Differanse

Januar

8,2

8,6

0,5

Februar

7,9

8,2

0,4

Mars

9,1

10,0

0,9

April

9,2

10,1

0,9

Mai

9,0

9,2

0,2

Juni

8,4

8,6

0,2

Juli

8,5

8,0

– 0,4

August

8,2

7,5

– 0,7

September

8,4

7,9

– 0,5

Oktober

8,0

7,4

– 0,6

November

7,4

7,0

– 0,3

Desember

7,8

7,4

– 0,4

Fordelingen av fødselsdager på måneder har tilsvarende mønster som i hele befolkningen. Det er imidlertid høyere andeler i årets seks første måneder og lavere i årets seks siste måneder.

Pussig nok er forskjellene størst for nettopp de to månedene hvor høyest andel av befolkningen har fødselsdag, nemlig mars og april. I disse to månedene har totalt 20,1 % av Legeforeningens medlemmer fødselsdag, mot 18,3 % av hele befolkningen. Faktisk er det en høyere andel av medlemmer enn i befolkningen for øvrig på 25 av 31 dager i mars, og på 27 av 30 dager i april.

Populære fødselsdatoer

Vi har også sett på hvilke fødselsdager som er mest populære. Tabell 2 viser de ti vanligste fødselsdagene i befolkningen. Sju av ti dager på topp er i april.

Tabell 2  Ti fødselsdager på topp i befolkningen, rangert.

1

1. juli

2

1. april

3

15. april

4

21. mars

5

10. april

6

5. mai

7

6. april

8

5. april

9

18. april

10

22. april

Vi har dessuten sammenliknet andelen av befolkningen med andelen medlemmer av Legeforeningen som har fødselsdag på de samme dagene. Det viser seg at ni av disse ti dagene er andelen enda høyere blant Legeforeningens medlemmer enn i befolkningen. Unntaket er 21. mars.

Ti på topp

Tabell 3 viser de ti vanligste fødselsdatoene blant medlemmer av Legeforeningen. Her er fem av ti datoer på topp i april. 5. april og 15. april er de eneste datoene på begge «10 på topp»-listene. I tillegg ligger mange av de øvrige datoene på de to listene, nær hverandre.

Tabell 3  Ti fødselsdager på topp blant medlemmer i Legeforeningen, rangert.

1

22. februar

2

23. mars

3

15. april

4

26. april

5

3. mai

6

5. mars

7

27. april

8

18. mai

9

5. april

10

12. april

95 medlemmer er født 22. februar, mens bare 37 er født 19. oktober.

Anbefalte artikler