Notiser

Artikkel

HIV rammer stadig flere kvinner

At HIV rammer stadig flere kvinner var temaet for Verdens aidsdag 1. desember. I Norge ble dagen markert landet over.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6655

Extra-millioner til helseformål

Alternativ til Vold, Norsk Revmatikerforbund og Landsforeningen for overvektige kan takke overskuddet fra Norsk Tippings Extra-spill for til sammen 5 millioner kroner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6606

Balansebrett mot overtråkk

Proprioseptiv trening med balansebrett er effektivt som forebygging mot gjentatte ankelovertråkk, også blant ikke-idrettsutøvere.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6632

Mer presis strålebehandling

Alfapartikkelbasert radioimmunterapi i kreftbehandlingen gir en betydelig og effektiv stråledose til kreftcellene, samtidig som flere normale beinmargsceller overlever.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6616

Universitetssykehus i Stavanger

Neste år kan også Stavanger skilte med universitetssykehus. Fra 1. januar 2005 skifter Sentralsjukehuset i Rogaland navn.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6582

Fredskurs for helsearbeidere

Ved Universitetet i Tromsø kan helsearbeidere som har tenkt seg ut i verden nå få opplæring i konflikthåndtering og fredsarbeid. Tilbudet er det første i verden i sitt slag.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6566

Forståelig om egenandeler

Trygdeetaten har forenklet og forbedret tekstene om frikortordningen, slik at pasientene lettere kan finne ut hvilke rettigheter de har.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6560

MSIS-statistikk tilgjengelig for alle

Leger, forskere og andre interesserte kan nå benytte statistikk fra Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6545

Depresjon også under svangerskapet

Kvinner er like utsatt for å utvikle depresjon under svangerskapet som i barselperioden. Det viser en norsk studie.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6530

Nettbasert manusbehandling

Manusnett er Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system der forfattere, fagvurderere og redaksjonen kan arbeide med manuskripter via nettet.

Les mer: www.tidsskriftet.no/manusnett

Anbefalte artikler