Minneord

Artikkel

Reidar Wangen døde 4.9. 2004, 89 år gammel. Han døde på Lillestrøm, der han var født og oppvokst.

I 1947 tok han medisinsk embetseksamen. Hans legestudium ble avbrutt av den annen verdenskrig. Universitetet i Oslo ble stengt 30.11. 1943, og mannlige studenter ble arrestert, blant dem Reidar Wangen. På bakgrunn av legeattest om gjennomgått tuberkulose i tenårene ble han senere sluppet fri.

Reidar Wangen var en av de første i landet med spesialitet i faget allmennmedisin. Spesialist ble han allerede i 1975. Han var dermed en flittig deltaker i faglige kurs, noe som ble hans særmerke i hele hans yrkesmessige karriere. Han var fulltids allmennlege på hjemstedet sitt i 32 år, og drev etter 1986 en begrenset praksis i enda noen år. Han var av den gamle skolen  – stort engasjement og lange arbeidsdager. En kontordag varte fra klokken 8 til klokken 17, og etter å ha vært hjemme til middag, var det sykebesøk og kontorarbeid til arbeidsdagen var slutt ved 22 – 23-tiden. Hans kone var legesekretær og medhjelper, og praksisen var et viktig familieanliggende.

Reidar Wangen var høyt respektert av sine kolleger. Han var formann i Akershus legeforening og medlem av landsstyret i 1974 – 75. Pasientene kunne stole på ham. Han var tilgjengelig og kunne nås når det var behov for det, og han brydde seg om pasientene sine. I dag ville begrepet omsorg vært dekkende – han viste mye omsorg til dem som trengte det. Dette dannet grunnlaget for det han skapte, nemlig en stor og veldrevet allmennpraksis i Lillestrøm, og han hadde også pasienter fra mange av de omkringliggende kommunene.

I tillegg til å være en fagperson var han en familiens mann. Helt inntil det siste var han den sentrale personen i storfamilien, for sin kone, for sine to sønner og for barnebarna.

Vi lyser fred over hans minne.

Fredrik Clausen

Skedsmo

Trygve Sund

Lillestrøm

Anbefalte artikler