Molekylærbiologisk poesi

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Ritland, Jon Ståle

Kroppsvisitasjoner

50 s. Oslo: Aschehoug, 2004. Pris NOK 198

ISBN 82-03-18868-0

Legen Jon Ståle Ritland har med boken Kroppsvisitasjoner skrevet en imponerende og tankevekkende diktsamling. Poesien er preget av forfatterens medisinske kunnskap om anatomi og det menneskelige arvestoff. Ritland lar DNA-trådens dobbelthet prege diktenes form og innhold, hvilket åpner for en rekke ulike lesninger. Evolusjonen og den menneskelige organismes biologiske forutsetninger ligger som et grunntema i tekstene.

Diktsamlingen er organisert i en rammefortelling gjennom fire deler: «Intron», «Genesis», «Mutasjoner» og «Metastaser». Det som er slående med Ritlands diktning er evnen til å kombinere vidt forskjellige nivåer av virkeligheten. Menneskelige erfaringer, sykdom og død tolkes i lys av «de eldste skrifttegn» – basene adenin, guanin, cytosin og tymin. På den annen side diktes arvestoffet inn i menneskelige og sosiale sammenhenger. Ritlands originale poetiske grep resulterer i nye og spennende observasjoner.

Et dikt som «Den langsomme forvanlig til et bløtdyr» gjenspeiler klinikerens medisinske blikk og medfølelse: «bare dolcontin-tablettene holder deg oppreist / så du fremdeles kan slepe det bristende skjelettet / etter kravebeinenes kleshenger // hver natt makulerer metastasene // du gjennomgår den langsomme forvandlingen / til et bløtdyr // det ødelagte arvestoffet / fortrenger plassen din / og du reduseres / til et appendiks / i en skakkjørt evolusjon».

Kroppsvisitasjoner er en usentimental diktsamling skrevet av en lege som på originalt vis kombinerer molekylærbiologisk innsikt og poetiske grep. Diktene etablerer et språklig univers som gjør det mulig for leseren å reflektere over menneskets grunnvilkår på en ny måte.

Anbefalte artikler