Dramatisk økning i keisersnitt i USA

Artikkel

I USA har det de siste ti årene vært en kraftig økning i antall keisersnitt hos kvinner som ikke har medisinsk behov for et slik inngrep, ifølge en studie publisert i BMJ. Studien viser at tallet på keisersnitt økte med 67 % blant mødre gruppert som «uten antatt risiko», fra 1991 – 2001. Førstegangsfødende over 34 år var i flertall. Her ble nesten en av fem forløst ved keisersnitt i 2001, til tross for at vaginal fødsel ikke ble ansett som noen risiko.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6551

Anbefalte artikler