Medisinsk veiledningspedagogikk

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det vil bli vurdert om dette kurset skal etableres som et fast tilbud, sier Einar Skoglund, seksjonssjef i seksjon for spesialistutdanning i Legeforeningen.

  Han viser til et dagskurs i medisinsk veiledningspedagogikk som Legeforeningen holdt på Soria Moria i begynnelsen av november. Målet med kurset er å skape motivasjon for veiledning i spesialistutdanningen, og å skape bevissthet og kunnskap om hva som er veileders oppgave.

  – Tanken er å lage et kurs som er felles for alle spesialitetene, sier Einar Skoglund. – På denne måten håper vi å skape felles kunnskap og en felles ideologi om veiledning. Mye av poenget er nettopp at man skal ha en felles idé og snakke samme språk når det gjelder veiledning, sier han.

  – Etter at man gikk bort fra de omfattende sentrale veiledningskursene, var tanken at kursene kun skulle forankres lokalt. Dette har imidlertid ikke fått så stor oppslutning som ønsket. Legeforeningen vurderer derfor å etablere veiledning som en del av det obligatoriske kurset i administrasjon og ledelse. Dette innebærer at dette kurset må utvides med en dag. Etter noen år vil det bety at alle norske spesialister har gjennomgått den samme opplæringen, og fått en felles forståelse av veiledningsbegrepet, sier Skoglund.

  Det er en forutsetning at deltakerne er aktive og bidrar med refleksjon og diskusjon i grupper og i plenum. De vil få kunnskap om klinisk veiledningspedagogikk og innsikt i forskjellige problemområder som en veileder kan komme opp i. Kommunikasjon, veiledningsmetodikk og veilederrollen vil være en viktig del av kurset. Det tar også opp hvordan veileder kan bistå en lege og arbeidsmiljøet når noe går galt, eller det oppstår konflikter.

  Kurset ledes av cand.paed. Terje Pettersen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Han har i flere år vært tilknyttet pedagogisk seksjon i Legeforeningen.

  – Sentralstyret vil ta stilling til om dette blir et fast tilbud og del av den obligatoriske kurspakken, sier Einar Skoglund.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media