En utro medisiner

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kjetsaa, Geir

  Tsjekhov – liv og diktning

  408 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2004. Pris NOK 349

  ISBN 82-05-29162-4

   Geir Kjetsaa, professor i russisk litteraturhistorie, beskriver hvordan Anton Tsjekhov som fattig medisinstudent skrev burleske humoresker for vittighetsblader for å forsørge foreldre og søsken. I 1884 tok han medisinsk embetseksamen, og etter dette drev han en beskjeden privatpraksis i Moskva i et par år. Senere praktiserte han stort sett blant venner og naboer. I 1890 foretok han en strabasiøs reise til fangeøya Sakhalin utenfor Stillehavskysten. Han skrev en sosiologisk avhandling om sine iakttakelser, og den bidrog nok til å bedre forholdene for fangene. Samtidig diktet han seg inn i verdenslitteraturen. Han er en av de dramatikere som spilles mest, og han skrev hundrevis av noveller.

  Både Tsjekhovs forfattervirksomhet og hans legepraksis foregikk mot et bakteppe av hans egen sykdom. Han fikk sin første hemoptyse i 1884, men benektet sykdommen helt til han i 1897 måtte erkjenne at han hadde en langtkommet lungetuberkulose, som han døde av sju år senere.

  Kjetsaa presenterer verk etter verk gjennom lange, av og til for lange, sitater og gjenfortellinger. Tsjekhov var nyskapende både som prosaforfatter og som dramatiker. I novellene var han først og fremst opptatt av å være objektiv. Det kan ha sammenheng med hans medisinske utdanning. Skuespillene er også realistiske, med større vekt på å gjengi stemning enn dramatisk handling. Kjetsaa binder sine analyser sammen ved hjelp av beskrivelser av perioder i Tsjekhovs liv. Men han kunne gjerne fortalt mer om samfunnsforholdene i datidens Russland og hvordan de speiler seg i Tsjekhovs forfatterskap.

  Boken viser spennvidden i Tsjekhovs liv fra oppveksten i farens tarvelige butikk i en russisk provinsby til dødsleiet på et kursted i Tyskland, der han tar imot et glass champagne fra sin tyske lege, tømmer det og dør.

  Geir Kjetsaa har skrevet en grundig og leseverdig biografi om en stor dikter og en lege som følte at han hadde sviktet medisinen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media