L.J. Materstvedt & J.-A. Hegvik svarer:

Lars Johan Materstvedt, Johan-Arnt Hegvik Om forfatterne

Myskja diagnostiserer oss som «moralpaternalister» og som tilhengere av et «moraldiktatur». Vi tror vel ikke vi er fullt så fæle. En av oss har annetsteds endog kritisert Kants antipaternalistiske, liberale filosofi for ikke i tilstrekkelig grad å respektere individuelle livsvalg (1).

Vi er enige i at en stat som tvang igjennom organdonasjon (obligatorisk donasjon) ville krenke den enkelte «som et formål i seg selv», men vil bestride at den komatøse tvinges ved elektiv ventilasjon. Det er etisk sett riktigst å anta at alle komatøse ville ha fulgt morallovens påbud om å hjelpe andre. For dersom vi ikke foretar oss noe som helst (Myskjas posisjon), vil vi anta det motsatte: At personen ville ha ignorert moralloven. Det stemmer dårlig med Kants beskrivelse av mennesket som et grunnleggende sett rasjonelt, moralsk vesen.

1

Materstvedt LJ. Rights, paternalism, and the state: a Kantian exploration of Nozick’s political thought. Doktoravhandling. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1997.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler