Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Amund Peder Teigmo, Karasjok, 26. mars 2004

«Teigmo helsegård var min drøm allerede lenge før studiene. Her arbeider og bor familien sammen med 25 huskyer. Tradisjonelle samiske aktiviteter er resepten på mer helse.»

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler