Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

Hungersnød enda en gang

Den etiopiske regjeringen melder igjen om omfattende hungersnød (1). 12,6 millioner mennesker kan trenge matvarehjelp i 2005. I enkelte områder i landet er det en økende forekomst av underernæring hos barn. Det er manglende nedbør i 2004 som har forårsaket avlingssvikten. Igjen oppfordres det internasjonale samfunn til å hjelpe.

Etiopia har i dag en matreserve på om lag 200 000 tonn, men behovet er 1,2 millioner tonn. Disse tallene bekreftes av Verdens matvareorganisasjon (FAO), som anslår at åtte millioner mennesker trenger matvarehjelp. Det er først og fremst de østlige og politisk ustabile delene av landet som har vært utsatt for tørke.

Etiopia, et av verdens fattigste land, og med over 70 millioner mennesker, har vært den største mottaker av nødhjelp de siste tiårene. Forklaringen på hvorfor landet ikke klarer å brødfø seg selv er sammensatt. Svak offentlig infrastruktur, miljøødeleggelser, lite utviklet demokrati, mangel på menneskerettigheter, manglende utdanning, sterk befolkningsvekst og HIV/AIDS angis som viktige årsaker til hungersnøden. Vedvarende politisk ustabilitet kombinert med manglende vilje til å sikre bøndene eiendomsrett til jorden er i tillegg et grunnleggende problem. I løpet av de siste 50 år har skiftende politiske regimer ikke maktet å løse disse utfordringene.

Anbefalte artikler