Ved årets slutt

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftet er et dugnadsprosjekt, og det er dette som sikrer faglig kvalitet og uavhengighet. Kvalitet og uavhengighet er gull verd i en tid da andre sterke interesser – enten de er kommersielle, politiske eller økonomiske – ser ut til å styre mer og mer av medisinsk praksis. Ved årets slutt er det naturlig å takke alle som har bidratt ved å skrive, ved å kommentere og diskutere og ikke minst ved å delta bak kulissene gjennom faglig vurdering av artikler (se også side 3181 – 4).

Redaksjonen ønsker lesere og bidragsytere en god jul. Vi håper årets julenummer faller i smak! Neste nummer av Tidsskriftet kommer 6. januar 2005.

Anbefalte artikler